Het woord duidelijker in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

duidelijkeduidelijkduidelijksduidelijksteduidelijkstduidelijkere
Ze was volgens een radiomevrouw duidelijker dan ooit.
Het geluid kwam dichterbij en werd steeds duidelijker.
Deze keer was de snelheidsvermindering duidelijker.
Hij hoorde het geschreeuw nu duidelijker.
Nu werden de strelingen steeds duidelijker.
De herinneringen werden ineens veel duidelijker.
Ze spitste haar oren en ditmaal hoorde ze het duidelijker.
Het is ons niet mogelijk thans duidelijker orders te geven.
Het werd duidelijker toen we hier kwamen.
Het wordt hem steeds duidelijker en ineens weet hij het.
Nu werd het geruzie harder en duidelijker.
Zelfs hier wilde hij niet duidelijker zijn.
Nu zag ze zijn gebogen gestalte duidelijker.
Bij mannen is dat duidelijker te zien dan bij vrouwen.
En plotseling werd alles haar veel duidelijker.
Toen werd er luider en duidelijker geroepen.
De stemmen drongen duidelijker tot hem door.
Nu zag ze zijn plan zich duidelijker aftekenen.
Nu voelde hij de wond in zijn borstkas duidelijker.
Nu werd de stem aan de andere kant van de lijn duidelijker.
Ze liet haar handen zakken zodat ze duidelijker kon spreken.
Het vertelde duidelijker dan wat dan ook dat ze had gefaald.
Was ze maar duidelijker geweest door de telefoon.
De vage vorm was steeds duidelijker te onderscheiden.
Het spijt me dat ik niet duidelijker kan zijn.
Hij begon duidelijker over zijn doel na te denken.
Het geluid van de klievende bijlen was nu veel duidelijker.
Nu werd het geschreeuw van de drijvers opeens duidelijker.
Het leek wel of hij het meisje nu veel duidelijker kon zien.
U heeft mij de toestand veel duidelijker gemaakt.
Hij boog zich voorover en zijn gezicht werd duidelijker.
Nu was hij duidelijker dan ooit over anderen verdeeld.
Het logo op haar tas was nu duidelijker te lezen.
Het begon hem steeds duidelijker te worden.
Hij kon de man nu duidelijker zien zitten.

duidelijkeduidelijkduidelijksduidelijksteduidelijkstduidelijkere

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor duidelijker de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik duidelijker in een zin?
Wanneer gebruik ik duidelijker?
Hoe kan ik duidelijker het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor duidelijker?
Heb ik duidelijker goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 25 oktober