Het woord erg in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

ergsergerergsteergstergersergeergere
Ik ben u erg dankbaar voor alles wat u voor me hebt gedaan.
Nog niet erg lang geleden vond je het interessant.
De golven waren niet erg hoog en hadden witte koppen.
Je vindt het toch niet erg om thuis te blijven?
Je vindt het toch niet erg als ik je echtgenoot uitnodig?
U heb erg veel voor me gedaan en ik ben u echt dankbaar.
Ik dacht weer aan Cal en ik kreeg het heel erg koud.
Ik moest heel erg mijn best doen om dat te geloven.
Dat ze heel erg ziek was en misschien zelfs wel doodging.
In het begin moest ik ook heel erg wennen.
Het spijt me erg wat er met hem is gebeurd.
Ik zag dat je donderdag erg aangeslagen was.
Hij vindt het helemaal niet erg om terug te gaan.
Ik wil er niet aan denken hoe erg ik haar zal gaan missen.
Ze was kennelijk erg op deze mensen gesteld.
De verf heeft op sommige plekken erg geleden.
De stilte die er op volgt is haast te erg.
Ze kon er toch niet erg goed tegen vandaag.
Ze was nog steeds erg sterk en haast nooit verkouden.
Dood zijn was misschien zo erg nog niet.
Hij kreeg niet het idee erg op te schieten.
Ze was erg gesloten en hield niet van bezoek.
Hij klonk niet erg overtuigd of geïnteresseerd.
Zelfs al is het ooit erg lekker geweest.
Het is erg geel en er glinsteren kleine ijskristallen in.
Ze was erg jong en een beetje verbleekt.
Werken voor je droomdoelen klinkt wel erg ontnuchterend.
Dat is op zijn zachtst gezegd niet erg verstandig.
Hij heeft een erg goed rapport en mag naar het atheneum.
Die zag er erg tegenop dat ik voorgoed de deur uitging.
Ze had deze keer wel een erg kwaaie dracht.
En ze vinden het gelukkig niet zo erg als ik vreesde.
Je doet erg barmhartig maar het is gewoon eigenbelang.
Hij was gisteravond voor zijn doen erg laat thuisgekomen.
Het sneeuwde niet maar het was wel heel erg koud.

ergsergerergsteergstergersergeergere

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor erg de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik erg in een zin?
Wanneer gebruik ik erg?
Hoe kan ik erg het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor erg?
Heb ik erg goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 5 juli