Het woord gewacht in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

wachtendenwachtwachttewachtenwachtendewachttenwachtendwachtens
Het was alsof ze de hele middag op dit moment gewacht had.
Hij had op dit moment gewacht sinds hij een jongen was.
Het schijnt dat iedereen hier op gewacht heeft.
Ik heb hier de hele avond al op gewacht.
Eindelijk kreeg hij de kans waar hij zo lang op had gewacht.
We hebben op u gewacht voor we hem wegbrachten.
Ze hebben niet gewacht tot de wijk afgezet werd.
Dit was het moment waarop ik had gewacht.
Ze moeten zich hier verborgen en op hem gewacht hebben.
Hij had samen met haar gewacht tot de schoolbus er was.
Hij zal alleen maar denken dat ze op hem gewacht heeft.
Het lijkt wel alsof hij op haar heeft gewacht.
Hier had haar kwelgeest natuurlijk al die tijd op gewacht.
Hij had al een hele extra dag op haar gewacht.
Hij heeft lang gewacht op het moment dat hij haar mag halen.
Hij had blijkbaar op een aanmoediging van mij gewacht.
Ze realiseerde zich dat ze al die tijd op hem had gewacht.
Het probleem was dat ik er iets te lang mee had gewacht.
Hij zou gewacht hebben tot hij een ons woog.
Ze wilde meer van hetgeen waarop ze zo lang had gewacht.
Ik ben blij dat jullie daar niet op gewacht hebben.
Ik had gelijk dat ik heb gewacht tot ik jou vond.
Ik denk dat we wel lang genoeg hebben gewacht.
Om zeven uur heb ik vergeefs op haar gewacht.
Ik heb gewacht tot ze het zou aanbieden.
Ik heb onder dit bosje gewacht tot je kwam.
Ik heb maar even gewacht tot ze wat bedaard was.
gewacht tot ze misschien de zenuwen kreeg.
gewacht tot ze van gedachten zou veranderen.
Ik heb al een kwartier in de wachtkamer gewacht.
De stem gaf het commando waarop hij had gewacht.
Het was het moment waarop hij al de hele avond had gewacht.
Het moment waarop hij had gewacht was aangebroken.
Ik heb lange tijd gewacht tot je je belofte kon vervullen.
Ze scheen achter de deur gewacht te hebben.

wachtendenwachtwachttewachtenwachtendewachttenwachtendwachtens

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor gewacht de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik gewacht in een zin?
Wanneer gebruik ik gewacht?
Hoe kan ik gewacht het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor gewacht?
Heb ik gewacht goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 8 augustus