Het woord ging in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

gaangaatgagingengegaangaandegaansgeganegaandgon
Weer ging hij verzitten in de harde stoel.
Hij ging staan en hielp haar de laatste treden op.
Daarna ging ze verder met het snijden van de groente.
In het laatste tafereel ging hij bedelend door de straten.
Ze ging langzamer lopen toen ze bij een stal kwamen.
De bovenste helft van de deur ging open.
Ze zei dat ze in de villa van de heer ging werken.
ging het alleen om lichamelijke aantrekkingskracht?
Hij ging trouw naar de kerk en gaf regelmatig geld weg.
Ik had het gevoel dat dit een lange dag ging worden.
Ik ging erbinnen staan en hij sloot het laatste stukje.
Ik trok een stoel naar me toe en ging naast haar zitten.
Het klonk een beetje droevig en het ging me aan het hart.
Ik was zo verbaasd dat ik op de grond ging zitten.
Ik stond op en ging zowat door mijn knieën.
Ik ging met mijn duim langs de rand boven mijn rechteroog.
Ik stond op en ging de confrontatie aan.
Toen ik hem door mijn haar haalde ging het liggen.
Het was ongelooflijk hoe snel het allemaal ging.
We hadden nog vijf minuten tot de eerste bel ging.
Hij ging rechtop staan en haalde diep adem.
Het weggetje ging met veel bochten steil omhoog.
Toen ging hij na wat hij wist van de vrouw in zijn armen.
Blindelings ging ze terug de slaapkamer in.
Dat zijn vrouw liever met de metro ging dan met een taxi?
Deze nacht ging hij dat niet tegenhouden.
Bij de gedachte ging er een huivering door haar heen.
Het ging er alleen om dat ze van hem hield.
Verhaal Hij ging die avond haar halen.
Ze ging naast hem zitten en leunde tegen hem aan.
Versailles ging hem voor naar een divan.
Hij sloot het coupéraampje half en ging zitten.
Ze stond op en ging naar de deur die zij open deed.
Nog voor hij kon bellen ging de deur open.
Het was of de hemelse ruimte langzaam open en dicht ging.

gaangaatgagingengegaangaandegaansgeganegaandgon

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor ging de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik ging in een zin?
Wanneer gebruik ik ging?
Hoe kan ik ging het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor ging?
Heb ik ging goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 5 juli