Het woord gordijn in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

gordijnengordijntjegordijntjes
Ze liet het gordijn los en kneep haar handen samen.
Een gordijn voorzichtig gespreid met mijn vinger.
Achter de katheder hing een zwart gordijn.
Ze stond op en schoof het gordijn verder open.
Hij zal het gordijn moeten neerlaten en de lamp aansteken.
We schoten door het gordijn heen als vleermuizen uit de hel.
Aan het einde van de zaal ging langzaam het gordijn open.
Het eerste morgenlicht prikte door het gele gordijn.
Het gordijn viel en we schuifelden naar de lobby.
Ze liet het gordijn vallen en draaide zich weer om.
Ze stonden vanmorgen door het gordijn naar binnen te gluren.
Ze liet het gordijn los en zag de juf de deur opendoen.
Hij trekt voor mijn neus een gordijn dicht en verdwijnt.
Ze sloeg het gordijn opzij en liep de torenkamer in.
Het gordijn was half naar beneden getrokken.
Het raam stond open en het gordijn bolde op in de wind.
Het gordijn werd losgelaten en de deur ging op een kier.
Het gordijn bewoog lichtjes heen en weer.
Het was alsof er in mijn hoofd een gordijn openging.
Ze houdt zich vast aan het gordijn en wacht.
Hij werd opgeslokt door een vaal gordijn van rook.
Uit het grijze gordijn klonken verraste geluiden.
Het meisje kwam te voorschijn om het gordijn heen.
Het geluid trok een gordijn over zijn visioen.
Hij trok zijn slip recht en liet het gordijn los.
Ze schoof het gordijn opzij en staarde naar buiten.
Het raam stond wijd open en de wind liet het gordijn dansen.
Een gordijn van waterdruppels hing over het schip.
Toen legde de slagregen ook daarover een gordijn.
Toen zag hij boven heel even een gordijn bewegen.
Een stukje gordijn flapperde door een kier.
Achter het gordijn barstte het schieten opnieuw los.
Voorzichtig schoof ik het zachte gordijn opzij.
Ik schuif het gordijn van mijn slaapkamerraam opzij.
In het westen liet de hemel zich als een gordijn zakken.

gordijnengordijntjegordijntjes

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor gordijn de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik gordijn in een zin?
Wanneer gebruik ik gordijn?
Hoe kan ik gordijn het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor gordijn?
Heb ik gordijn goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 10 augustus