GORDIJN

Definitie

  1. Een doek ter afdekking van bijvoorbeeld een raam
gordijnengordijngordijntjegordijntjes

Voorbeeldzinnen

We hebben 104 voorbeeldzinnen gevonden voor gordijn.

Aan de andere kant van de kamer hing een gestreept gordijn.
Het raam stond wijd open en de wind liet het gordijn dansen.
Het gordijn voor haar nis werd opzij getrokken.
Het raam stond open en het gordijn bolde op in de wind.
Niet een kauwende man die treuzelt voor een dicht gordijn.
Een paar keer had dat gordijn al bewogen.
Een gordijn vatte vlam en fladderde een paar seconden.
Voorzichtig schoof ik het zachte gordijn opzij.
Hij werd opgeslokt door een vaal gordijn van rook.
Het gordijn was half naar beneden getrokken.
Het zonlicht scheen door een gebloemd geel gordijn.
Het meisje kwam te voorschijn om het gordijn heen.
Het geluid trok een gordijn over zijn visioen.
Ze liet het gordijn los en kneep haar handen samen.
Het gordijn bewoog lichtjes heen en weer.
De periode van scheiding was voor hem een gordijn van ijs.
Ze wees naar een bed waar een groen gordijn omheen hing.
Het was alsof ik een gordijn opentrok en in een ziel keek.
Een wit gordijn wappert driehoog in de lucht
Hij klapte het bed op en trok het gordijn ervoor.
Een verpleegkundige stak haar hoofd door het gordijn.
Hij zwaaide nichterig en verdween achter een gordijn.
Het gordijn wapperde zacht voor het wijd open raam.
Het dikke gordijn was stijf dichtgetrokken.
Hij liet het gordijn vallen en verdween.
Hij wees met dramatisch gestrekte arm naar het gordijn.
Het dunne gordijn wappert licht in de tocht.
Ze strekt haar hand uit om het gordijn dicht te trekken.
Ze schoof het gordijn weg en keek naar de donkere nacht.
Hij is zenuwachtig en friemelt met de rand van het gordijn.
In het westen liet de hemel zich als een gordijn zakken.
Het gesloten gordijn verhulde het toneel.
Hij schuift een gordijn aan de kant en er steekt een gejuich op
De barman wees naar het gordijn achter in de zaal.
Toen legde de slagregen ook daarover een gordijn.

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor gordijn de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En dat de bovenstaande zinsverbanden u antwoord hebben gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik gordijn in een zin?
Wanneer gebruik ik gordijn?
Hoe kan ik gordijn het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor gordijn?
Heb ik gordijn goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.8 miljoen voorbeeldzinnen en 170.000 woorden in onze database.