Het woord kamer in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

kamertjekamerskamertjes
Plotseling keek ze de schemerige kamer rond.
Toen versmolten ze in het achterste gedeelte van de kamer.
Ik stond op en volgde haar naar het midden van de kamer.
De donkere damp werd dikker en begon de kamer te vullen.
Een ogenblik was het volkomen stil in de kamer.
Ze draaide zich om en liep de kamer uit.
Ik opende mijn ogen en bevond me in mijn eigen kamer.
Ze zat in een kamer met kaarsen om zich heen.
Ik kwam mijn kamer uit en tuurde de trap af.
Toen ik de kamer uitliep viel mijn blik op de foto.
Ik rende met een noodvaart naar mijn kamer.
Het stilzwijgen in de kamer was verstikkend.
Terug op mijn kamer sta ik voor mijn kledingkast.
Geuren van scherp gekruid eten dwarrelen de kamer binnen.
Ik neem aan dat we hier in dit hotel een kamer nemen?
De regen zou in deze kamer tenminste vrij spel hebben.
De dingen in de kamer versprongen enkele graden.
Het kwam hem zelfs voor dat er iemand in de kamer grinnikte.
In de grote kamer werd de lamp ontstoken.
Het was in deze kamer kouder dan buiten.
Ze schopte haar schoenen uit en liep door naar de kamer.
Zou ze opkijken wanneer hij straks de kamer binnen stapte?
Ze moesten de kamer oversteken om bij hun eten te komen.
Toen hoorde hij de klik van de hamer op de lege kamer.
Die loopt constant de kamer van die patiënt in en uit.
Ik trek me terug op mijn kamer en probeer me te ontspannen.
Ze vloekt en kijkt met haar zwartste blik de kamer rond.
Omdat niets in de kamer een schaduw kón werpen.
De notaris negeerde de vraag en verliet de kamer.
Hijgend stapte ze de kamer van de directeur binnen.
Twee uur later kwam ze opgetogen terug op haar kamer.
In gedachten verzonken liep ze terug naar haar kamer.
In één keer leek de lucht in de kamer elektrisch geladen.
Zachtjes mopperend liep hij naar de kamer.
Een mooie kamer aan de voorzijde van het huis.

kamertjekamerskamertjes

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor kamer de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik kamer in een zin?
Wanneer gebruik ik kamer?
Hoe kan ik kamer het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor kamer?
Heb ik kamer goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 1 juli