LEEFDEN

Definitie

  1. Het doormaken van het leven, het doormaken van de periode tussen geboorte en dood
  2. Wonen, verblijven
  3. Spreken en denken over een bepaald onderwerp
  4. Een voortbestaan van organismen, gericht op groei en/of vermenigvuldiging
  5. De tijdsspanne die men levend doorbrengt
  6. Het menselijk bestaan in het algemeen of een deel daarvan
  7. Periode dat iets in functie is
  8. Activiteit en drukte
  9. Glad
leefdenleefleeftleefdegeleefdlevenlevendeleventjelevensleventjesgeleefde

Voorbeeldzinnen

We hebben 124 voorbeeldzinnen gevonden voor leefden.

Ze leefden in bomen en tussen struikgewas.
Ik had geen flauw idee waar ze waren en of ze nog leefden.
Zo ontstaat een beeld hoe deze Arnhemmers vroeger leefden
De meeste jongere gasten leefden zich uit op de dansvloer.
Ze leefden allebei in angst voor de klop op de deur.
Ze leefden van gestolen voedsel en van restjes en afval.
Hij hield van de manier waarop mensen hier leefden.
Toen was plotseling de rechtsstaat in gevaar en leefden we in een machtsstaat
We leefden aan het begin van de roerige twintiger jaren.
Ze wisten geen van beiden of hun ouders nog leefden.
Het was eigenlijk een wonder dat die twee nog leefden.
Bezetter en bewoners leefden er naar omstandigheden vreedzaam samen
Het waren wezens die van mensenvlees leefden.
Hij heeft hun de ogen uitgerukt terwijl ze nog leefden.
We leefden in die tijd als een collectief.
Ze zag hoe ze leefden en kon zich in hen verplaatsen.
Het waren bevolkingsgroepen die in vrede met elkaar leefden.
Twee schapen die nog leefden zijn in beslag genomen
Ze leefden voornamelijk van de kleine cantina.
We leefden in een commune van gelijkgestemde zielen.
Toch leefden ze volgens buurtbewoners nog samen
Hij wist dat ze in geleende tijd leefden.
We verkochten ze en leefden een tijdlang van de opbrengst.
Waar leefden al die mensen eigenlijk van?
De geïnterneerden leefden onder grote spanning.
Die hadden gezien dat de honden onder slechte omstandigheden leefden
Volgens de Dierenbescherming leefden de katten in vervuilde kamers
Ze leefden als dieren totdat wij hen onder onze hoede namen.
Het was trouwens toch een wonder dat ze nog leefden.
De mensen leefden tegenwoordig meer ieder hun eigen leven.
Ze leefden op straat en hun enige genoegen zat in de fles.
Ze leefden in hun ogen een soort monnikenleven.
Ze leefden en werkten tenslotte al weken samen.
Velen van hen leefden al jaren in het oerwoud
Probeerde hij de betrokkenen die nog leefden te beschermen?

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor leefden de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En dat de bovenstaande zinsverbanden u antwoord hebben gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik leefden in een zin?
Wanneer gebruik ik leefden?
Hoe kan ik leefden het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor leefden?
Heb ik leefden goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.8 miljoen voorbeeldzinnen en 170.000 woorden in onze database.