Het woord liggende in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

laglagengelegenliggenligtligliggend
De man keek naar zijn op de grond liggende collega.
Het vliegveld was evenmin een voor de hand liggende optie.
Ze sprak nu tegen de achter hem liggende muur.
Ze begonnen op de voor de hand liggende plaatsen.
Hij werd een achter in het paleis liggende gang ingeduwd.
Het was de voor de hand liggende oplossing.
Het bleek het voor de hand liggende antwoord te zijn.
Ik had gezocht op de meest voor de hand liggende plaatsen.
Ik zal het meest voor de hand liggende uitzoeken.
De kinderen verstopten zich achter een liggende boomstam.
Het enige en voor de hand liggende verschil is energie.
De drie jongens drukten hem in een liggende positie.
Afgezien dan van de meest voor de hand liggende.
Niet vanuit een liggende houding op de vloer.
Ik keek nijdig naar de verstrooid liggende kaarten.
Hij stelde de voor de hand liggende vraag.
Het lijkt mij de voor de hand liggende oplossing.
Dat is de voor de hand liggende oplossing.
Was dat een voor de hand liggende keuze?
Ze zou wel een erg voor de hand liggende verdachte zijn.
Hij is een voor de hand liggende verdachte.
Hij is de meest voor de hand liggende keus.
Hij raadpleegde de op zijn tafel liggende kaarten.
Ze kon maar beter het meest voor de hand liggende nemen.
Ze klauterden over de verspreid liggende rotsblokken.
Hij zocht nerveus tussen de verspreid liggende papieren.
Hij zou de voor de hand liggende zet terzijde schuiven.
Afgezien van de voor de hand liggende redenen.
Hij bladerde in het voor hem liggende dossier.
Ze boog zich voorover naar de liggende gestalte.
Ze klommen de trap weer op naar het erboven liggende dek.
Ze zat rechtop in de kromming van zijn liggende lichaam.
Hij stond op uit zijn liggende houding en verzocht om water.
Hij beroerde de liggende gestalte met zijn voet.
Zelfs afgezien van de voor de hand liggende onmogelijkheden?

laglagengelegenliggenligtligliggend

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor liggende de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik liggende in een zin?
Wanneer gebruik ik liggende?
Hoe kan ik liggende het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor liggende?
Heb ik liggende goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 28 oktober