Het woord opnieuw in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

opnieuw trok hij zijn wenkbrauw op en keek naar haar handen.
Ze fronste haar voorhoofd en luidde opnieuw de bel.
opnieuw had hij haar verborgen angsten blootgelegd.
Ze gingen een hoek om en kwamen opnieuw bij de zee.
Hij moet ergens heen waar hij opnieuw kan beginnen.
De herinnering kneep haar keel opnieuw dicht van angst.
Ze zou zich niet opnieuw laten voorliegen.
opnieuw probeerde hij haar met zijn charme te verleiden.
opnieuw leek er kracht van haar uit te gaan.
Ondertussen moet ik mijn leven opnieuw invulling geven.
Hij drukte opnieuw op de electrische zoemer.
opnieuw overviel hem de noodzaak haar te bezitten.
opnieuw een beweging en hij staat op het koord.
opnieuw bleef hij staan en drukte zijn benen tegen elkaar.
opnieuw was haar even het zweet uitgebroken.
Ze kneep de ogen even stijf dicht en keek opnieuw.
En opnieuw was het in een flits verdwenen.
opnieuw tastte zijn in leer gehulde hand.
En opnieuw was haar hand een moment op zijn mouw.
opnieuw stak de geestelijke een vinger op.
Hij telde tot honderd en begon toen weer opnieuw.
opnieuw was hij begaan met iemand anders dan zichzelf.
opnieuw klonk met tussenpozen het gehuil van wolven.
We zullen ze opnieuw vragen vlees voor het volk te worden.
Hij zag en hoorde het allemaal alsof het opnieuw gebeurde.
opnieuw klonk de luide roep van een mens door het dal.
De sterkste van de twee jengelde opnieuw.
opnieuw was de wereld in duisternis gehuld.
opnieuw stokte de adem van de verzamelde stam.
Hij werd aangespoord om opnieuw naar de mammoets te zoeken.
Hij begon weer opnieuw te splitsen en te kneden.
Twee dagen later rijdt hij opnieuw naar het huis.
opnieuw verhief de uil zijn klaaglijke stem.
Ze voelde hoe ze opnieuw van top tot teen verstijfde.
opnieuw barstte hij in een vrolijke schaterlach uit.

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor opnieuw de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik opnieuw in een zin?
Wanneer gebruik ik opnieuw?
Hoe kan ik opnieuw het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor opnieuw?
Heb ik opnieuw goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 1 juli