Het woord papiertje in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

papierpapiertjes
Ik voel dat er om de biljetten een papiertje zit gevouwen.
Een opgevouwen papiertje zat op de bodem geplakt.
Hij wees naar de woorden die op het papiertje stonden.
De luitenant hield het papiertje stevig in zijn hand.
Ze pakte een papiertje van haar bureau en staarde ernaar.
Het papiertje scheurden we in kleine stukjes.
Het gele papiertje belandde op het podium.
Ze liet het papiertje zakken en keek hem nieuwsgierig aan.
Ze nam het papiertje mee de dossierruimte in.
Het papiertje legde ze voor zich op tafel.
Het ritselen met het papiertje ging harder.
Het papiertje ritselde nog steeds in haar hand.
Hij bewoog het papiertje even heen en weer.
Hij overhandigt me een wriemelig beschreven papiertje.
Ze verfrommelde een papiertje tot een propje.
Ze pakte een papiertje op dat naast de telefoon lag.
Of er misschien een papiertje omheen moest.
Ik hield een papiertje met een naam omhoog.
Op een papiertje had ze geschreven waar ik op moest letten.
Ik trek het papiertje uit mijn zak en vouw het open.
Ik zette door tot ik het roze papiertje in handen had.
Ik hum in papiertje pakke en stukkie in hum bekkie.
Geconcentreerd begon ze het papiertje op te rollen.
In zijn hand houdt hij een papiertje geklemd.
Veeg na iedere haal de netenkam met een papiertje af.
Intussen houdt hij het papiertje bij zich.
Toen pas viel me het papiertje onder mijn snelbinders op.
Ik stak het andere papiertje weer in mijn zak.
Hij pakte haar hand en drukte er een klein papiertje in.
Gretig nam ze het begeerde papiertje in ontvangst.
Uit de folder met deze opgetogen taal viel een papiertje.
Ze gaf hem het papiertje waarop ze het adres had neergepend.
Hij zei dat hij dat ergens op een papiertje had geschreven.
Hij vond het papiertje en vouwde het open.
Hij heeft me een papiertje gegeven met zijn naam en adres.

papierpapiertjes

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor papiertje de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik papiertje in een zin?
Wanneer gebruik ik papiertje?
Hoe kan ik papiertje het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor papiertje?
Heb ik papiertje goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 28 oktober