VRIENDELIJKER

Definitie

  1. Met het nodige respect
  2. Op een manier zoals het passend is voor een vriend
vriendelijkevriendelijkvriendelijkervriendelijksvriendelijkstevriendelijkerevriendelijkstvriendelijken

Voorbeeldzinnen

We hebben 101 voorbeeldzinnen gevonden voor vriendelijker.

Hij kon zo gauw geen vriendelijker dier bedenken.
Ik vond ook dat ik vriendelijker moest zijn.
Nu werd zijn vriendelijke glimlach nog vriendelijker.
Had ze maar vriendelijker tegen hem moeten zijn.
Hij sloeg een iets vriendelijker toon aan.
Hij weet wat de hoop met mij heeft gedaan en wordt vriendelijker.
De politieagenten waren heel wat vriendelijker geweest.
Het inwendige van de fabriek zag er echter wat vriendelijker uit.
De wereld zag er een stuk vriendelijker uit.
In de verte ontspon zich nu een vriendelijker gesprek.
Of probeert ze hem vriendelijker te stemmen?
Het was een vriendelijker gebouw dan de meeste van dat soort.
Daardoor ziet alles er vriendelijker uit.
Het leek vriendelijker om hier snel een einde aan te maken.
Ze sprak verder op een iets vriendelijker toon.
Hij zag er een stuk vriendelijker uit dan die Calloway.
Ze nam zich voor wat vriendelijker te zijn.
Een snelle dood zou vriendelijker zijn geweest.
Het was een vriendelijker gebouw dan de meeste van dat soort.
Hij kwam nu heel wat vriendelijker over dan door de telefoon.
Ze was het gesprek veel vriendelijker begonnen.
Het was zoveel vriendelijker en pijnlijker.
Ze lacht altijd als ze me ziet en ieder jaar lacht ze vriendelijker.
Een beetje vriendelijker kon toch ook wel?
Het klinkt vriendelijker dan het gejammer van gisternacht.
Die kamer is veel lichter en vriendelijker.
De stem van de kolonel klonk wat vriendelijker.
Hij keek haar vriendelijker en zachter aan.
Toen hij verder ging klonk zijn stem vriendelijker.
Hij klonk heel wat vriendelijker dan de vorige keer.
De ober gaat steeds vriendelijker glimlachen.
Veel vriendelijker dan ze tegen mij deed.
Hij deed even een poging vriendelijker te kijken.
Hij was vriendelijker dan ze had gedacht.
Ik deed mijn best iets vriendelijker te klinken toen ik verderging.

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor vriendelijker de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En dat de bovenstaande zinsverbanden u antwoord hebben gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik vriendelijker in een zin?
Wanneer gebruik ik vriendelijker?
Hoe kan ik vriendelijker het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor vriendelijker?
Heb ik vriendelijker goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.8 miljoen voorbeeldzinnen en 170.000 woorden in onze database.