ANTWOORD

Definitie

  1. De reactie op een vraag, van repliek voorzien (mondeling of schriftelijk)
  2. Reactie, van repliek voorzien
  3. Oplossing voor een gesteld probleem
  4. Antwoorden

Voorbeeldzinnen

We hebben 104 voorbeeldzinnen gevonden voor antwoord.

Het antwoord daarop heeft hij nog niet gegeven
De stem zweeg even om dit antwoord te taxeren.
Het antwoord van haar moeder was een klap in haar gezicht.
Een wolk stoom en rook gaf hem het antwoord.
Dat het antwoord nog steeds ruimte voor twijfel liet.
Een antwoord op die vraag krijg je hieronder
En het is onzeker of er ooit een duidelijk antwoord komt
Het duurde lang voordat hij antwoord gaf.
Op die vraag bleek geen sluitend antwoord te geven
Het gaat erom dat dit een heel gezond antwoord is.
Het antwoord was beter dan ze verwachtten
Hij kreeg geen kans om het antwoord op die vraag te zoeken.
Toen de rechter hem ernaar vroeg wilde hij geen antwoord geven
Het is nog niet bekend wanneer hij met een antwoord komt
Op veel vragen heeft de ANWB nu ook nog geen antwoord
Ze waren zelf erg benieuwd naar het antwoord geweest.
Hij vindt dat het CDA een antwoord moet vinden
Daar had hij evenmin antwoord op als zij.
Zoals zijn antwoord op de vraag wanneer de bruiloft begint
Hij zegt later vandaag met een antwoord op het uitstel te komen
Het is niet duidelijk wat het antwoord was
Tegemoetkomen Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig
Tot nu toe heeft hij geen antwoord gekregen
De diplomatentas naar Warschau is het duidelijke antwoord.
Die geeft ontspannen antwoord op de vraag of ze er klaar voor zijn
Een antwoord op die vraag zal er vandaag niet komen
Hij wilde geen antwoord geven op haar boodschappen.
Het antwoord daarop is even eenvoudig als voor de hand liggend
Dat moet het antwoord op onze gebeden zijn geweest.
Op al die vragen komt ook nog geen antwoord
Onderdanigheid is niet het juiste antwoord.
Hij verwachtte geen antwoord en kreeg dat dan ook niet.
Op die vragen kon ze dus prima antwoord geven
Ik adem een paar keer diep in en typ haastig een antwoord.
Asscher zei dat het antwoord daarop nee moet zijn en dat het anders moet

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor antwoord de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En dat de bovenstaande zinsverbanden u antwoord hebben gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik antwoord in een zin?
Wanneer gebruik ik antwoord?
Hoe kan ik antwoord het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor antwoord?
Heb ik antwoord goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.8 miljoen voorbeeldzinnen en 170.000 woorden in onze database.