De juiste of het juiste

Door: Judith de Vries, geplaatst op: 10-01-2023

In het Nederlands is het correct om "het juiste" te gebruiken in plaats van "de juiste" wanneer je iets als onzijdig beschouwt. Dit betekent dat je iets beschrijft zonder te specificeren of het mannelijk of vrouwelijk is.

Een voorbeeld hiervan is wanneer je zegt: "Ik ben op zoek naar het juiste antwoord." Hiermee suggereer je dat je zoekt naar één antwoord dat correct is, zonder te specificeren of dat antwoord mannelijk of vrouwelijk is.

In tegenstelling hiermee wordt "de juiste" gebruikt wanneer je iets specifiek beschrijft als mannelijk of vrouwelijk. Een voorbeeld hiervan is wanneer je zegt: "Ik ben op zoek naar de juiste manier om dit te doen." Hiermee suggereer je dat je zoekt naar een specifieke manier die als correct wordt beschouwd, en dat die manier mannelijk is.

Het is belangrijk om de juiste geslachtsmarkering te gebruiken, omdat dit helpt om duidelijkheid te creëren en te voorkomen dat verwarring ontstaat. In het algemeen, gebruik "het juiste" voor algemene en onzijdige situaties en "de juiste" voor specifieke situaties waar het geslacht van de object of persoon bekend is.

Het is ook belangrijk om te weten dat er situaties zijn waar "de juiste" wel juist is. Bijvoorbeeld als er een groep dingen is die men wil aanduiden, zoals in de zin: "Ik koos de juiste appel uit de mand." Hier wordt er gedoeld op een specifieke appel uit een groep appels.

In samenvatting, "het juiste" wordt gebruikt wanneer iets als onzijdig wordt beschouwd, terwijl "de juiste" wordt gebruikt wanneer iets specifiek wordt beschreven als mannelijk of vrouwelijk. Er zijn echter situaties waar "de juiste" wel juist is, bijvoorbeeld wanneer er gedoeld wordt op een specifiek object uit een groep.

Voorbeeldzinnen nodig voor juiste? Klik hier