Delegeren aan of delegeren naar

Door: Judith de Vries, geplaatst op: 05-01-2023

Delegatie is een belangrijk aspect van leiderschap en management, en het kiezen van de juiste woorden om dit proces te beschrijven is net zo belangrijk. In het Nederlands zijn "delegeren aan" en "delegeren naar" twee zinnen die vaak worden gebruikt om hetzelfde proces te beschrijven, maar met verschillende nuances in betekenis.

"Delegeren aan" suggereert dat een persoon een taak of verantwoordelijkheid overdraagt aan iemand anders. Dit kan worden gedaan omdat de persoon die de taak uitvoert de juiste vaardigheden of ervaring heeft om de taak te voltooien of omdat de persoon die de taak uitvoert beter geplaatst is om de taak te voltooien. Bijvoorbeeld: "Ik delegeer deze taak aan mijn assistent omdat hij meer ervaring heeft met dit soort werk."

"Delegeren naar" suggereert dat een persoon een taak of verantwoordelijkheid overdraagt aan iemand anders vanwege een bepaalde locatie of omgeving. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een taak alleen kan worden voltooid op een bepaalde locatie of als iemand beter geplaatst is om een taak uit te voeren vanwege hun locatie. Bijvoorbeeld: "Ik delegeer deze taak naar mijn collega in de vestiging van Brussel omdat hij daar is gevestigd."

In samenvatting, "delegeren aan" is het overdragen van een verantwoordelijkheid aan iemand anders vanwege hun vaardigheden of ervaring, terwijl "delegeren naar" is het overdragen van een verantwoordelijkheid aan iemand anders vanwege hun locatie of omgeving. Beide zinnen worden gebruikt om te beschrijven het proces van het overdragen van verantwoordelijkheid, maar met verschillende nuances in betekenis.

Voorbeeldzinnen nodig voor delegeren? Klik hier