Het woord even in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

Hij zag haar gebalde vuisten en bleef even stilstaan.
Waarschijnlijk was ze even onschuldig als ze eruitzag.
Ze waren even kil en hooghartig als hij zich herinnerde.
Ik wed dat hij even meedogenloos is als een slavenhandelaar.
Ze waren even luidruchtig en onbeschaamd als de mannen.
Nog even en de drank zou de beelden uitwissen.
Het gezicht van haar voogd betrok heel even.
Hij rekte zich uit en miauwde even klaaglijk.
Heel even leek er bijna op alsof alles weer normaal was.
Het duurde even voor ik snapte waar ze het over had.
Het duurde even voordat dit nieuws tot me doordrong.
Verbijsterd bleef hij even roerloos zitten.
Dat liet de keizer even koud als de stenen honden zelf.
Ik besluit hem even rustig wakker te laten worden.
Nog even en hij blaast de boel van binnenuit op.
Ik ga nog even een borrel pakken in de stad.
Het lijkt me beter dat ik dit eerst even ga regelen.
Hij voelde even de warmte van haar schouder tegen zich aan.
Hij draaide zich onder het lopen even om en zwaaide terug.
De tuin was even breed als het huis en zeer lang.
De jongen scheen even uit het veld geslagen.
In elke portiek die hij voorbij kwam keek hij even.
Hij deed het voor en vond het even eigenlijk geen gezicht.
Opnieuw was haar even het zweet uitgebroken.
Nog even en ze had niets schoons meer om aan te trekken.
Ze kneep de ogen even stijf dicht en keek opnieuw.
Hij richtte zich op en ging zelfs even staan.
Gespannen volgde hij even het gebeuren op de grasmat.
En ineens was er weer even die ontroering.
Een witte pluim en even later een doffe klap.
Het was er zo warm dat zijn brilleglazen even besloegen.
Hij flitste even met de lichten en het kwam op hem af.
Gewoon even om te zien hoe het overkwam.
Bij het café keek de oude wijkagent even om zich heen.
Toch aarzelde ze even toen ze het hek inliep.

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor even de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik even in een zin?
Wanneer gebruik ik even?
Hoe kan ik even het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor even?
Heb ik even goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 7 juli