GEWICHTIGE

Definitie

  1. Zich al of niet terecht gedragend alsof iets erg belangrijk is
  2. Van groot belang zijnd
gewichtiggewichtigegewichtigsgewichtigergewichtigstegewichtigen

Voorbeeldzinnen

We hebben 23 voorbeeldzinnen gevonden voor gewichtige.

Die dachten dat hun entree een gewichtige gebeurtenis was.
Die Commissie is een bijzonder gewichtige aangelegenheid.
Daar is evenwel een zeer gewichtige vraag.
Ze trokken gewichtige gezichten en hij drukte af.
Hij maakte een beetje een gewichtige en hooghartige indruk.
Ze kwamen met een gewichtige pas aanschrijden.
Eerbiedig bekeek de kleine man het gewichtige papier.
Niet bepaald gewichtige laatste woorden.
Ook hij had een gewichtige dag voor zich.
Aviendha knipperde met haar ogen bij die gewichtige woorden.
We zullen nu over deze gewichtige zaken vergaderen.
Hij deed moeite om een gewichtige indruk te maken.
De baron vouwde het gewichtige document open.
Gewichtige gebeurtenissen zouden zich voltrekken.
Dit was een gewichtige dag in zijn leven.
Controleerde de data onder de gewichtige titels op de rug.
Ze voelen zich heel wat met hun gewichtige woorden.
Hij ging met een gewichtige tred uit de hut.
En vroeg hem of zijn gestel zijn gewichtige naam kon dragen.
Daar lagen enkele gewichtige papieren op.
Gedurende dien zomer hadden drie gewichtige gebeurtenissen plaats.
Gedurende dien zomer hadden drie gewichtige gebeurtenissen plaats.
Gedurende dien zomer hadden drie gewichtige gebeurtenissen plaats.

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor gewichtige de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En dat de bovenstaande zinsverbanden u antwoord hebben gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik gewichtige in een zin?
Wanneer gebruik ik gewichtige?
Hoe kan ik gewichtige het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor gewichtige?
Heb ik gewichtige goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.8 miljoen voorbeeldzinnen en 170.000 woorden in onze database.