Het woord ineen in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

Ze kromp ineen toen hij zijn hand naar haar kin bracht.
Hij stotterde en ze kromp haast ineen van vertedering.
De twee mannen zegen bijna tegelijk ineen.
Ik kromp ineen van verdriet en liet me van het bed rollen.
Hij krimpt ineen onder mijn harde woorden.
Hij kneep zijn grote handen ineen en staarde erop neer.
Hij dook achter zijn machinegeweer ineen.
Hij sloeg zijn handen ineen op de oude bekende manier.
Hij ademde diep in en kneep zijn handen ineen.
Ik schudde die hand en kromp ineen van pijn.
Hij keek om en kromp ineen door de pijn in zijn nek.
Hij moest erom lachen en kromp daarbij meteen ineen.
Hij slonk ineen tot een zeer klein figuurtje in de verte.
Het lichaam zonder hoofd wankelde en zakte ineen.
Bij ieder antwoord leek ze verder ineen te krimpen.
Ze was zo geschrokken dat ze haar maag ineen voelde krimpen.
Nu kromp zijn hart ineen bij het horen van haar stem.
Hij kromp ineen toen de stofzuiger weer begon te jengelen.
Bij het knarsen van de scharnieren kromp hij ineen.
Bij het ruiken van de zware cognaclucht kromp ik ineen.
Na een gebaar zakte de kist ineen tot brandhout.
Ze klemde haar handen ineen om te beletten dat ze trilden.
De roodharige man zakte ineen als een doorgeprikte ballon.
Hij had ineen ongelukkig ogenblik hun koers gekruist.
Ze klemde haar handen op haar schoot stevig ineen.
Hij ging meteen naar achteren en sloeg zijn handen ineen.
Hij sloeg zijn handen ineen en boog zich naar me toe.
Zelfs vader kromp even ineen toen hij de snee zag.
Hij kromp ineen alsof hij een klap verwachtte.
Ze kromp elke keer ineen als iemand haar aanstootte.
Ze krompen beiden ineen toen het opnieuw donderde.
Hij sloeg zijn armen om zichzelf heen en kromp ineen.
Hij hief zijn handen en strengelde zijn vingers ineen.
Hij kromp een beetje ineen onder haar felle woede.
Het kleine mannetje dook ineen en kneep in de sigaar.

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor ineen de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik ineen in een zin?
Wanneer gebruik ik ineen?
Hoe kan ik ineen het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor ineen?
Heb ik ineen goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 1 juli