Het woord intusschen in zinsverband

Wij hebben 11 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

intusschen had de luwte den rijm doen dooien.
intusschen zal ik eenig schrijfwerk opzoeken.
intusschen doorbladert hij het bijna gesloten boek.
intusschen zag hij wat verder een opstootje.
intusschen vertelde hij aan vader wat er gebeurd was.
De stofwolken kwamen intusschen al nader en nader.
Wij zullen intusschen ons bezit verder in oogenschouw nemen.
intusschen daagden telkens nieuwe krijgers op.
intusschen liep het nog al redelijk goed af.
intusschen begreep ik niet goed waarover hij mij spreken wilde.
Hier had men zich intusschen met kracht tot den oorlog uitgerust.

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor intusschen de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik intusschen in een zin?
Wanneer gebruik ik intusschen?
Hoe kan ik intusschen het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor intusschen?
Heb ik intusschen goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 8 augustus