Het woord steeds in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

De regen kwam nog steeds met bakken uit de hemel.
Een feit dat ze nog steeds niet echt geloofde.
En zou hij haar nog steeds willen hebben?
Waarom liet ze zich steeds door hem overrompelen?
Hij voelde zich steeds meer op zijn gemak in deze keuken.
Het deed haar nog steeds pijn om daaraan te denken.
Ik begon het plan steeds minder aantrekkelijk te vinden.
Nog steeds kon hij haar tanden horen klapperen.
Ze dacht nog steeds dat hij een gangster was.
Ik vond en vind het nog steeds jammer van haar lichaam.
De agent doet nog steeds alsof hij doofstom is.
Nog steeds zit ik met opgetrokken knieën.
Ik kijk om me heen en ben nog steeds in de cel.
In de loop van de dag word ik steeds zenuwachtiger.
Ik moet steeds terugdenken aan onze ruzie in het café.
Ook om negen uur blijft het nog steeds stil.
Ze deed het met een ijver die hem steeds had verbaasd.
Weg en huizen waren als steeds verlaten.
Het was zaak steeds rechtdoor te blijven lopen.
Uit de huifkar sloeg met vlagen nog steeds een lichte damp.
Naar een van deze plekken keer ik steeds terug.
En nog steeds kon hij zich voor het hoofd slaan.
Nu waren ze elkaar nog steeds aan het tutoyeren.
Doodsbang was ze daar steeds van geworden.
Ze was nog steeds erg sterk en haast nooit verkouden.
Hij keek naar de nog steeds huilende man aan hun tafeltje.
Het was eigenlijk nog steeds een groot en verwend kind.
En zoals steeds zonder noemenswaardig resultaat.
Hij was daar nog steeds niet aan gewend.
En steeds moeten aanhoren over zijn onmisbaarheid.
Dit betekent dat ze zorgen dat we er steeds meer van willen.
De mannen in het busje reageerden nog steeds niet.
De wolken werden steeds dreigender achter het rif.
Nog steeds stroomde er water van het dek en de achtersteven.
Hij was nog steeds bang en zo nu en dan huiverde hij.

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor steeds de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik steeds in een zin?
Wanneer gebruik ik steeds?
Hoe kan ik steeds het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor steeds?
Heb ik steeds goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 8 augustus