Het woord vanochtend in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

Had je vanochtend vergeten de deur te ontgrendelen?
Ik heb de krentenbollen vanochtend gebakken.
Zo was er vanochtend die lekkende douche.
We zijn al sinds vijf uur vanochtend op de been.
Ik ben er vanochtend zelf twintig minuten mee bezig geweest.
Ook vanochtend bood een lege agenda weer veel kansen.
Die knaap die vanochtend van het dak is gevallen.
Hij kwam vanochtend in een bijpassend envelop.
Daarom verbaasde het me vanochtend niet dat ze wegbleef.
Dat woord had ze vanochtend voor het eerst toegelaten.
Heb je vanochtend de ronde al gedaan door de kazerne?
Ze vroeg zich af wat ze vanochtend fout had gedaan.
Dat hadden ze allebei vanochtend gedaan.
Hij en zijn gezin waren vanochtend aangekomen.
We hadden hem vanochtend met een groep geïrrigeerd.
Hij had zichzelf vanochtend goed verzorgd.
Ze leken vanochtend allemaal een beetje zenuwachtig.
Ze zag er vanochtend erg moe uit toen ik langsliep.
We zijn vanochtend om kwart over zeven vertrokken.
Ze stonden me op te wachten toen ik vanochtend aankwam.
Hij heeft vanochtend als een ware krijger gevochten.
Ze had het vanochtend met de post uit Nederland gekregen.
Hij voelde zich een stuk beter dan vanochtend.
Ze was vanochtend niet in de stemming om grapjes te maken.
Het schip is vanochtend uit Bismarck vertrokken.
Hij probeerde te bedenken hoe het vanochtend verder moest.
Naast hem staat dezelfde man als die van vanochtend.
Zal ik nog een opmerking maken over vanochtend?
We zijn vanochtend met het busje teruggekomen.
Hij heeft iets heel groots gevangen vanochtend.
Hij heeft vanochtend al genoeg meegemaakt.
Zou er vanochtend niet iemand voor de kamer komen?
Ik ben vanochtend in het hotel aangekomen.
Je had de vrouw moeten zien die hier vanochtend was.
Ik was vanochtend te onrustig om thuis te blijven.

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor vanochtend de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik vanochtend in een zin?
Wanneer gebruik ik vanochtend?
Hoe kan ik vanochtend het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor vanochtend?
Heb ik vanochtend goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 5 juli