Het woord binnengingen in zinsverband

Wij hebben 53 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

binnengaanbinnengegaanbinnengingbinnengaatbinnenga
Het was of ze een leeg sardineblikje binnengingen.
Hij bekeek de stad eens beter toen ze de baai binnengingen.
Hij filmde hen terwijl ze het huis binnengingen.
Ze verdwenen uit het zicht terwijl ze het huis binnengingen.
Ze raakten elkaar niet aan toen ze de kerk binnengingen.
Ze had hen niet gezien toen ze de portiek binnengingen.
De meesten die daar binnengingen stierven.
De twee die haar flat binnengingen en de lichten uitdeden.
Ze hadden haast als ze een hokje binnengingen.
Toen we de hal binnengingen was het middag en het regende.
Ze keken hun ogen uit toen ze de boerderij binnengingen.
Ze waren de laatsten die de eetzaal binnengingen.
Het was alsof wij het rijk der afgestorvenen binnengingen.
De kamer die we binnengingen was een soort bibliotheek.
We hoorden het gemurmel van mensen die de rechtszaal binnengingen.
Hij moest er echter wel bij zijn wanneer ze de stad binnengingen.
Velen die deze barak binnengingen zijn er nooit meer uitgekomen.
Ze keek hoe ze de Drie Bezemstelen binnengingen.
Drie agenten keken naar de grond toen ze het bureau binnengingen.
Toen we het kantoor binnengingen volgde ik hem op de voet.
Het leek me een soort ontheiliging dat ze de bibliotheek binnengingen.
Ze waren samen zachtjes aan het lachen toen ze de salon binnengingen.
Ze begon steeds harder te schudden toen we het huis binnengingen.
We hielden stil voor we het huis binnengingen.
Drie mensen die net naar binnengingen stopten om me aan te staren.
Ze hoorden de schetterende muziek al voordat ze het huis binnengingen.
Ze grinnikten schaap­achtig toen ze de boksschool binnengingen.
We hoorden het gemurmel van mensen die de rechtszaal binnengingen.
Hij moest er echter wel bij zijn wanneer ze de stad binnengingen.
Velen die deze barak binnengingen zijn er nooit meer uitgekomen.
Ze keek hoe ze de Drie Bezemstelen binnengingen.
Drie agenten keken naar de grond toen ze het bureau binnengingen.
Toen we het kantoor binnengingen volgde ik hem op de voet.
Het leek me een soort ontheiliging dat ze de bibliotheek binnengingen.
Ze waren samen zachtjes aan het lachen toen ze de salon binnengingen.

binnengaanbinnengegaanbinnengingbinnengaatbinnenga

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor binnengingen de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik binnengingen in een zin?
Wanneer gebruik ik binnengingen?
Hoe kan ik binnengingen het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor binnengingen?
Heb ik binnengingen goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 7 juli