Het woord blik in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

blikkenblikjesblikje
Ze wierp een snelle blik op hem en glimlachte vriendelijk.
Deze keer was hij degene die haar blik ontweek.
Heb je ooit een blik in de spiegel geworpen?
Hij had haar een blik in de wereld van de schilders geboden.
De blik in zijn ogen was te veelbetekenend geweest.
Ik bloosde een beetje onder haar intense blik.
De hele rit naar huis koesterde ik die blik in mijn hart.
Toen ik de kamer uitliep viel mijn blik op de foto.
De blik in zijn donkere ogen werd nog donkerder.
Hij wierp haar een enkele blik toe en zag dat ze bleek was.
De harde blik op zijn gezicht deed haar huiveren.
Een beleefd lachende steward werpt me een vragende blik toe.
Het meisje stapt over op een smekende blik.
Een blik uit het raam geeft aan dat dit onmogelijk is.
Het bier smaakte naar blik en amandelen.
Een bediende in witte jas met goudgalon ving zijn blik.
Nieuwsgierig wierp hij een blik in de krant.
Onversaagd beantwoordde ze zijn strakke blik.
Hij draaide zich om en volgde hun starende blik.
Op hetzelfde moment ving ze zijn blik op.
Nu was het Jheena die de blik neersloeg.
Hij wierp zijn vader een woedende blik toe.
De waanzinnige blik was uit haar ogen verdwenen.
De frons van de jongen werd een dreigende blik.
De oude man zag de vragende blik van de jongen.
En die blik heeft me tot in mijn dromen gevolgd!
Een blik die mij vertelt dat ik niet deug.
Ze vloekt en kijkt met haar zwartste blik de kamer rond.
En al die tijd hield hij haar blik gevangen.
Hij liet zijn blik over de rest van de bloemenpracht gaan.
Hij ontweek de vragende blik van de notaris.
Het was ook zijn naar binnen gekeerde blik.
Hij liet zijn blik over beide tafels gaan.
Die hield zijn blik echter gericht op de weg.
Ze sloeg haar blik neer toen hij haar aankeek.

blikkenblikjesblikje

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor blik de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik blik in een zin?
Wanneer gebruik ik blik?
Hoe kan ik blik het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor blik?
Heb ik blik goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 1 juli