BLIK

Definitie

 1. Metaal dat tot dunne bladen is uitgeslagen
 2. Een cilindervormig afgesloten blikken vaatje
 3. Als voorwerpsnaam
 4. (keukengereedschap)
 5. (om verduurzaamde levensmiddelen in te bewaren)
 6. 'we bewaarden de koekjes in het koek''blik''.'
 7. (ook wel van ander materiaal) met handvat om stof en vuilnis op te vegen
 8. 'de moeder had een stoffer en ''blik'' gehaald en alles van de grond opgeveegd.'
 9. Een oogopslag
 10. De tijd die voor een blik van het oog nodig is
 11. Manier van kijken, gezichtsuitdrukking
 12. Het richten van het oog op iets
 13. Het vermogen om te zien
 14. Een plant uit de rozenfamilie
blikkenblikjesblikblikje

Voorbeeldzinnen

We hebben 104 voorbeeldzinnen gevonden voor blik.

Een aantal kijkt met een kritische blik naar de wandelaars die voorbij komen
Hij liet zijn blik over beide tafels gaan.
En al die tijd hield hij haar blik gevangen.
Nog steeds hield haar blik hem gevangen.
Een beleefd lachende steward werpt me een vragende blik toe.
Ze richtte haar blik meteen weer op het scherm.
Ze keek hem aan met een zelfverzekerde blik.
Dit kan leiden tot een minder kritische blik op de plannen
De blik in zijn ogen was te veelbetekenend geweest.
Ze wijst erop dat er bij blik vaak plastic omheen zit als etiket
Deze keer was hij degene die haar blik ontweek.
De beide mannen wisselden een veelbetekenende blik.
Hij had haar een blik in de wereld van de schilders geboden.
In zijn ogen lag echter een bevelende blik.
Hij wierp zijn vader een woedende blik toe.
Zoals altijd raakte ze door zijn blik van haar stuk.
Uitgedost in het oranje en met een verbaasde blik op hun gezicht
Hij had een doortrapte blik in zijn waakzame bruine ogen.
En die blik heeft me tot in mijn dromen gevolgd!
Ze keek met een bedenkelijke blik omhoog en hield haar handen op haar oren
De beide artsen wisselden een blik van verstandhouding.
Ze liet haar blik scherp over het fijne gezichtje glijden.
Ik bloosde een beetje onder haar intense blik.
Ook zij verwaardigde ons nauwelijks een blik.
Zaak is volgens de verkeerspsycholoog om je blik zo kort mogelijk af te wenden
Hij weet dat zijn blik zich in een reflex naar binnen keert.
Ze zweeg even en keek met wazige blik voor zich uit.
Hij kijkt opzij en dat is een typische blik voor depressieve patiënten
Het was ook zijn naar binnen gekeerde blik.
Ik liet mijn blik langs de halve cirkel van gezichten gaan.
Nu wordt het gebruikt om de veranderende blik op de geschiedenis te illustreren
De burger noch de soldaat werpt een blik op zijn kamer.
Nogmaals wierp ze een blik uit het raam.
Dit stelde hem in staat zijn blik af te wenden.
Ik kan aan zijn blik zien dat hij panisch is.
blikkenblikjesblikblikje

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor blik de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En dat de bovenstaande zinsverbanden u antwoord hebben gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik blik in een zin?
Wanneer gebruik ik blik?
Hoe kan ik blik het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor blik?
Heb ik blik goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.8 miljoen voorbeeldzinnen en 170.000 woorden in onze database.