Het woord daad in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

daden
Had die verachtelijke daad maar nooit plaatsgevonden!
Ik had mijn goede daad voor vandaag weer verricht.
De daad heb ik eigenlijk nooit echt met haar gedaan.
Hij voegde de daad op staande voet bij het woord.
Hij was met een voorbeeldige daad bezig.
Onverlaten konden na hun daad gemakkelijk wegkomen.
Ze won met die daad vertrouwen bij de lokale bevolking.
Hij werkte hard en stond zijn familie met raad en daad bij.
Hij wilde niet de gevolgen van zijn daad dragen.
Hij kleedt zich om en voegt de daad bij het woord.
Het was een daad verricht door een mens.
Het was een daad die niet ongedaan kon worden gemaakt.
Het was nauwelijks een daad uit barmhartigheid.
Het voelt als een daad om het hekje te passeren.
Naar de beweegreden van welke daad vroegen ze?
Nu had ze haar eerste besluit in de daad omgezet.
Hij was steeds voor de daad teruggedeinsd.
Ik had een daad gesteld die onomkeerbaar was.
Ik heb volledig vrede met mijn daad van destijds.
Geen bewijs van mijn eerste rebelse daad.
Voelde hoe de gedachte aan zijn daad hem opnieuw opwond.
Geen daad had met zorgvuldiger beraad gepleegd kunnen zijn.
Ik kan je alleen vertellen hoe ik tot mijn daad kwam.
Ik had onmiddellijk spijt van mijn overhaaste daad.
Ik wilde met mijn daad lomp en minachtend zijn.
Een goede daad met een schroevendraaier.
Bedank hem of haar voor de moeite en vriendelijke daad.
Het had iets te maken met de onnatuurlijkheid van zijn daad.
Dit was geen willekeurige daad van wreedheid.
De hand die de vuige daad bedreef behoorde aan de zoon.
Dat zou beslist een goede daad zijn geweest.
De echo van die verre daad bleef maar nagalmen.
Vraag hem welke erge daad van mij hij daar heeft voorkomen.
Hij draaide zich om om de daad bij het woord te gaan voegen.
Na de daad liggen we lief en warm tegen elkaar.

daden

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor daad de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik daad in een zin?
Wanneer gebruik ik daad?
Hoe kan ik daad het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor daad?
Heb ik daad goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 7 juli