DENDEREN

Definitie

  1. Met dreunend geluid zich voortbewegen of trillen
  2. (van contacten die van stand veranderen:) meerdere malen trillen alvorens de eindstand te bereiken
denderdedenderenddenderendenderdendendertgedenderd

Voorbeeldzinnen

We hebben 35 voorbeeldzinnen gevonden voor denderen.

Ik hoor hoe de bergstorm aan komt denderen.
Voor hem kwam van beide kanten een trein aan denderen.
In de verte hoorde ze de muziek nog steeds denderen.
Nu denderen de gedeelde hypotheken van alle kanten op me af.
In de douanehal van Caïro denderen televisies boven ons hoofd.
Hij hoorde en voelde de treinen onder zijn voeten denderen.
Hij zal doordraaien en naar binnen denderen.
Uit de boxen liet ik gewoon veel Nepalese herriemuziek denderen.
Een paar minuten later hoor ik hem de trap af denderen.
Hij keek om en zag een kolossale koelwagen op zich af denderen.
Heb je haar niet van de trap horen denderen?
De goums kwamen achter hem aan denderen.
De trap schudde toen hij naar boven kwam denderen.
In de douanehal van Caïro denderen televisies boven ons hoofd.
Ze wachtte tot de volgende golf op haar af zou komen denderen.
Hij keek om en zag een kolossale koelwagen op zich af denderen.
Hij kijkt achterom en ziet een gedaante op zich af komen denderen.
De truck kwam brullend de bocht om denderen.
Hij zag haar auto het water in denderen.
Hij kijkt achterom en ziet een gedaante op zich af komen denderen.
In de douanehal van Caïro denderen televisies boven ons hoofd.
Hij hoorde de stoel boven hem tegen de vloer denderen.
We hoorden voetstappen door de gang denderen.
Ik kon de lijfwacht achter ons aan horen denderen.
Ze wachtte tot de volgende golf op haar af zou komen denderen.
Nu denderen daar nog zware vuilniswagens overheen
Hij keek om en zag een kolossale koelwagen op zich af denderen.
Ze wachtte tot de volgende golf op haar af zou komen denderen.
De trams kwamen nog niet langs denderen.
Hij kijkt achterom en ziet een gedaante op zich af komen denderen.
Ik hoor mijn klasgenoten de trap af denderen.
Aan de perronzijde denderen regelmatig treinen voorbij.
Uit de boxen liet ik gewoon veel Nepalese herriemuziek denderen.
Toen zag hij een tsunami van sneeuw van de berg denderen.
Uit de boxen liet ik gewoon veel Nepalese herriemuziek denderen.

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor denderen de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En dat de bovenstaande zinsverbanden u antwoord hebben gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik denderen in een zin?
Wanneer gebruik ik denderen?
Hoe kan ik denderen het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor denderen?
Heb ik denderen goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.8 miljoen voorbeeldzinnen en 170.000 woorden in onze database.