Het woord denderen in zinsverband

Wij hebben 34 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

denderdedenderenddenderdendendertgedenderd
Ik hoor mijn klasgenoten de trap af denderen.
Heb je haar niet van de trap horen denderen?
Hij zal doordraaien en naar binnen denderen.
Hij hoorde de stoel boven hem tegen de vloer denderen.
Nu denderen de gedeelde hypotheken van alle kanten op me af.
Hij zag haar auto het water in denderen.
In de verte hoorde ze de muziek nog steeds denderen.
De trams kwamen nog niet langs denderen.
De truck kwam brullend de bocht om denderen.
De trap schudde toen hij naar boven kwam denderen.
Voor hem kwam van beide kanten een trein aan denderen.
De goums kwamen achter hem aan denderen.
Hij hoorde en voelde de treinen onder zijn voeten denderen.
Aan de perronzijde denderen regelmatig treinen voorbij.
Een paar minuten later hoor ik hem de trap af denderen.
Ik kon de lijfwacht achter ons aan horen denderen.
Toen zag hij een tsunami van sneeuw van de berg denderen.
Ik hoor hoe de bergstorm aan komt denderen.
We hoorden voetstappen door de gang denderen.
In de douanehal van Caïro denderen televisies boven ons hoofd.
Hij keek om en zag een kolossale koelwagen op zich af denderen.
Hij kijkt achterom en ziet een gedaante op zich af komen denderen.
Ze wachtte tot de volgende golf op haar af zou komen denderen.
Uit de boxen liet ik gewoon veel Nepalese herriemuziek denderen.
In de douanehal van Caïro denderen televisies boven ons hoofd.
Hij keek om en zag een kolossale koelwagen op zich af denderen.
Hij kijkt achterom en ziet een gedaante op zich af komen denderen.
Ze wachtte tot de volgende golf op haar af zou komen denderen.
Uit de boxen liet ik gewoon veel Nepalese herriemuziek denderen.
In de douanehal van Caïro denderen televisies boven ons hoofd.
Hij keek om en zag een kolossale koelwagen op zich af denderen.
Hij kijkt achterom en ziet een gedaante op zich af komen denderen.
Ze wachtte tot de volgende golf op haar af zou komen denderen.
Uit de boxen liet ik gewoon veel Nepalese herriemuziek denderen.

denderdedenderenddenderdendendertgedenderd

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor denderen de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik denderen in een zin?
Wanneer gebruik ik denderen?
Hoe kan ik denderen het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor denderen?
Heb ik denderen goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 5 juli