Het woord draaide in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

draaitdraaiendraaidengedraaidgedraaidedraaiendedraaiend
Hij draaide zich om toen hij een zacht kuchje hoorde.
Het draaide allemaal om haar schilderkunst.
Ze draaide zich bij de voordeur naar hem om.
Vastberaden draaide hij zich om en liep naar de deur.
Ik draaide met bonkend hart het papier om.
Ze liet mijn hand los en draaide zich om naar haar kastje.
Ik draaide aan het slot en rukte aan mijn kastdeur.
Ik draaide me om en staarde naar de chaos.
Hij draaide zich om en staarde lange tijd uit het raam.
Ik draaide me om en zag mijn moeder in de deuropening staan.
Ze draaide zich om en liep de kamer uit.
Ik draaide me met een grijns naar haar om.
Hij draaide zich om en begon langzaam terug te lopen.
Hij draaide zich onder het lopen even om en zwaaide terug.
De opstandeling draaide zich om en kwam toen vlug toelopen.
Bij de deur draaide hij zich nog eens om.
Een van de jongens draaide zich helemaal in zijn richting.
Hij weifelde en draaide een keer om zijn as.
En weer draaide de hele wereld om hemzelf.
Hij draaide het raampje open en regen sloeg naar binnen.
Hij liep naar de gootsteen en draaide de geiser aan.
Hij draaide het gehoorapparaat wat verder open en luisterde.
Hij draaide zich om naar de achteruitgang.
De chauffeur draaide de grote wagen naar de stoeprand toe.
Toen draaide hij de gastank van de lamp dicht.
Daarom draaide hij zich haastig om en rende het strand af.
De oudere man draaide zich kwaad naar de verkoper toe.
Ze draaide zich om en rende naar het strand.
Hij draaide zich om en kroop weer terug.
Nijdig draaide hij zich om naar de rokende puinhopen.
Hij draaide zich om en volgde hun starende blik.
Hij draaide zich nog een keer helemaal om.
Het leek of de wereld om hem heen draaide.
De wind draaide naar alle vier richtingen.
Hij stond op en draaide haar naar zich toe.

draaitdraaiendraaidengedraaidgedraaidedraaiendedraaiend

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor draaide de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik draaide in een zin?
Wanneer gebruik ik draaide?
Hoe kan ik draaide het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor draaide?
Heb ik draaide goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 8 augustus