Het woord enkele in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

enkelenkelsenkelenenkeltje
Hij had kennelijk geen enkele moeite met zijn taak.
Geen enkele vrouw had hem ooit zo van zijn stuk gebracht.
Geen enkele keer was hij van zijn pad afgeweken.
Hij wierp haar een enkele blik toe en zag dat ze bleek was.
Ik krijg geen enkele reactie op mijn aantijgingen.
Een protest waarop geen enkele reactie volgt.
enkele seconden lachen we gelijktijdig naar elkaar.
Op zij van haar jurk sprongen enkele drukknoopjes open.
De dingen in de kamer versprongen enkele graden.
Een enkele reis en een verschoning voor je afleg.
Na enkele ogenblikken liet ze het wapen los.
Ik heb deze plek in geen enkele droom voorzien!
Hieronder geven we enkele positieve verandermogelijkheden.
Hij had geen enkele kans meer gehad om te remmen.
Helaas was er geen enkele verwijzing naar bodemkunde.
Over enkele dagen zou de nieuwe baby worden geboren.
Je middel heeft geen enkele uitwerking gehad!
enkele ogenblikken later stond de oude man op.
enkele minuten later waren ze verdwenen.
enkele ogenblikken later ging de deur open.
Een oom en tante van zijn moeder en enkele neven en nichten.
Ik had geen enkele informatie van hem losgekregen.
Geen enkele etnische groepering is niet vertegenwoordigd.
Het vervelende is dat geen enkele andere tas goed genoeg is.
Een stomp in mijn rug benam me enkele tellen de adem.
Ook gaf hij van geen enkele bewondering blijk voor mij.
Daar kwam geen enkele regelmaat aan te pas.
Na enkele minuten vervolgden we onze weg.
Na enkele tellen lieten de bandieten mij voor dood liggen.
enkele tellen overwoog ik of ik zou stoppen.
Onder gejoel dansen enkele inlandse vrouwen.
Hij wilde alleen dat ik hem enkele van onze mythen vertelde.
Ik had enkele momenten nodig om tot mijzelf te komen.
Nog enkele weken bleef ik hun gast op Ettersburg.
We hebben samen enkele uren door het Buchenwald gelopen.

enkelenkelsenkelenenkeltje

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor enkele de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik enkele in een zin?
Wanneer gebruik ik enkele?
Hoe kan ik enkele het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor enkele?
Heb ik enkele goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 1 juli