Het woord jonge in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

jongjongerejongstejongerjongerenjongsten
Ze had vriendschap gesloten met de jonge tekenleraar.
Ondoordachte woorden voor een jonge vrouw.
Een jonge vrouw die bij een man op bezoek gaat.
Ik had veel van die jonge knullen gezien.
En de jonge vrouw die op de andere divan lag te slapen.
Die heeft tegenwoordig een zwak voor jonge meisjes.
De jonge sjamaan luisterde als aan de grond genageld.
Ze zouden een grote stam met vele jonge krijgers vormen.
Het geluid bekrachtigde het visioen van de jonge sjamaan.
De jonge beren keerden voorzichtig terug.
De jonge koning was de sterkste gebleken.
De wapenen werden onder de jonge mannen verdeeld.
De nog vrij jonge man zag haar ontsteld aan.
De jonge vrouw had alleen haar kousen nog aan.
Het gescalpeerde gezicht van een jonge vrouw.
Aan mij was voorbijgegaan alsof ik iemands jonge zusje was.
De jonge soldaat stierf drie dagen later.
De jonge rechercheur likte aan zijn droog geworden lippen.
De jonge rechercheur keek Jan olijk aan.
De jonge rechercheur keek hem verrast aan.
De jonge rechercheur grinnikte vreugdeloos.
De jonge rechercheur wees voor zich uit.
De jonge rechercheur zweeg even voor het effect.
De jonge rechercheur maakte een mismoedig gebaar.
De jonge rechercheur liep de slaapkamer uit.
Op het gezicht van de jonge rechercheur lag een norse trek.
De jonge rechercheur lachte wat verlegen.
De jonge rechercheur liep verder de gang in.
De jonge rechercheur zweeg even en ademde diep.
Het waren glorieuze tijden voor het jonge gezin.
Ik stuitte op een jonge vrouw met een moderne bril.
Een roodharige jonge vrouw staarde hem opgewonden aan.
De jonge vrouw zat met haar rug tegen het bed.
Ze is gestorven toen ze nog maar een jonge vrouw was.
Ik heb er in mijn jonge jaren als agent dienst gedaan.

jongjongerejongstejongerjongerenjongsten

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor jonge de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik jonge in een zin?
Wanneer gebruik ik jonge?
Hoe kan ik jonge het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor jonge?
Heb ik jonge goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 5 juli