Het woord kennelijk in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

kennelijke
Hij had kennelijk geen enkele moeite met zijn taak.
Een man die kennelijk een zeer goede staat van dienst heeft.
Ik wilde kennelijk niet weten wat hij allemaal uitspookte.
De hal werd kennelijk gebruikt als opslagplaats.
Ze had kennelijk geen interesse meer voor hem.
Ze was kennelijk erg op deze mensen gesteld.
Ze kon er kennelijk geen touw meer aan vastknopen.
Hij was kennelijk nog nooit écht goed in elkaar getremd.
Zo goed heeft hij zich kennelijk niet gewassen.
We staan kennelijk goed bekend in het land.
Ze hebben kennelijk alle vertrouwen in haar.
Ze hebben het samen kennelijk heel gezellig.
Deze vraag was kennelijk een frustrerend punt voor hem.
De woning had kennelijk geen dak of buitenmuren.
De voorstanders gingen er kennelijk nog eens over nadenken.
Dat het regende kon haar kennelijk niet schelen.
Het gebouw dateerde kennelijk uit de jaren zeventig.
Zo had hij zich dat kennelijk voorgenomen.
De hartjes waren kennelijk bedoeld als sleutelhanger.
Wij worden kennelijk doorlopend enorm gefopt door het leven.
Ze hadden kennelijk te diep in het glas gekeken.
Het is kennelijk in opdracht geschilderd.
Ze weten kennelijk niet wat ze met me moeten beginnen.
Ze had kennelijk naar hem liggen uitkijken.
Ze lachte en had kennelijk de grootste lol.
De onbekende bezoeker was kennelijk van de politie.
Het ging kennelijk slechts om een prikactie.
De ruwe schatting valt hem kennelijk niet mee.
Hij had kennelijk een gevoelige snaar geraakt.
Het liep kennelijk niet zoals hij het zich had voorgesteld.
Oorzaak kennelijk bijeenkomst vorige dag.
De oude man was kennelijk buiten adem en totaal van streek.
De beide andere waren kennelijk naar binnen gegaan.
Hij moest zich kennelijk geweld aan doen.
De cowboy wist kennelijk geen raad met zichzelf.

kennelijke

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor kennelijk de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik kennelijk in een zin?
Wanneer gebruik ik kennelijk?
Hoe kan ik kennelijk het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor kennelijk?
Heb ik kennelijk goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 5 juli