KILLE

Definitie

  1. Joodse gemeente
  2. (studententaal) de harde maatschappij buiten het studentenleven
killekilkillerkilskillere

Voorbeeldzinnen

We hebben 102 voorbeeldzinnen gevonden voor kille.

Hij werpt me een kille blik toe en draait zich van me af.
Een kille woede maakt zich van hem meester.
Behalve de boosheid was er ook een soort kille vermaaktheid.
Het was alsof ze de kille buitenlucht kon voelen.
Hijzelf was inmiddels kouder dan de kille vloerbedekking.
Hij kende de kille wreedheid van de geheime diensten.
Verhalen van kille en harde houdingen zijn bekend
Wat hij zag gaf hem een kille voldoening.
Een kille vastberadenheid maakte zich van me meester.
Een kille afschuw maakte zich van me meester.
Het laatste klonk als een kille schreeuw.
Geen kille vloertegels maar warm kamerbreed tapijt.
Op een kille dag stonden ze aan de voet van het gebergte.
Ze opende haar ogen en wierp hem een kille blik toe.
Gwal stond in het kille zonlicht te wachten.
Het kille licht van het peertje stond haar tegen.
Ze keek hem met een kille blik strak aan.
De man met de kille blik gaf niet meteen antwoord.
Hij keek alleen toe met dezelfde kille blik als altijd.
Warmte stroomde eruit de kille nacht in.
Het gezang begroette de zon op de kille ochtend.
Hij wachtte tot de kille stem weer klonk.
Uit haar blik sprak kille verontwaardiging.
Ze staarde terug met een al even kille blik.
Hij dacht aan de kille ogen van zijn ontvoerder.
Hij boog zich voorover en keek hem met een kille blik aan.
Het was een kille avond en we konden onze ademwolkjes zien.
Ik stommelde de kille gang door en de kinderkamer binnen.
Het was een kille angst die hem van binnen verkrampte.
Ze hebben dezelfde kille blik in hun ogen.
Het kille feit is als een steek in mijn hart.
Hij bekeek haar verkrampte houding en kille ogen.
Het huis maakte een kille en lege indruk.
Zelf staat hij met blote voeten op de kille plavuizen.
Hij heeft een erg kille blik in de ogen.
killekilkillerkilskillere

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor kille de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En dat de bovenstaande zinsverbanden u antwoord hebben gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik kille in een zin?
Wanneer gebruik ik kille?
Hoe kan ik kille het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor kille?
Heb ik kille goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.8 miljoen voorbeeldzinnen en 170.000 woorden in onze database.