Het woord kromp in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

krimptkrompenkrimpendgekrompenkrimpende
Ze kromp ineen toen hij zijn hand naar haar kin bracht.
Hij stotterde en ze kromp haast ineen van vertedering.
Ik kromp ineen van verdriet en liet me van het bed rollen.
Ze lachte verachtelijk en hij kromp inwendig in elkaar.
Hij kromp in elkaar alsof ze hem had geslagen.
Hij deed zijn hoofd omhoog en kromp in elkaar.
Ik schudde die hand en kromp ineen van pijn.
Hij keek om en kromp ineen door de pijn in zijn nek.
Hij moest erom lachen en kromp daarbij meteen ineen.
Nu kromp zijn hart ineen bij het horen van haar stem.
Hij kromp ineen toen de stofzuiger weer begon te jengelen.
Bij het knarsen van de scharnieren kromp hij ineen.
Bij het ruiken van de zware cognaclucht kromp ik ineen.
De wind kromp naar het noordwesten en wakkerde aan.
Zelfs vader kromp even ineen toen hij de snee zag.
Hij kromp ineen alsof hij een klap verwachtte.
Ze kromp elke keer ineen als iemand haar aanstootte.
Hij sloeg zijn armen om zichzelf heen en kromp ineen.
Hij kromp een beetje ineen onder haar felle woede.
Hij kromp ineen toen hij overeind ging zitten.
Ze had zijn stem herkend en kromp ineen.
Ze kromp al ineen voordat hij iets had gezegd.
Ze kromp ineen onder de aanraking van zijn handen.
Ze kromp ineen door de manier waarop de vrouw sprak.
Ze kromp ineen en zag zijn mond grijnzend door de spleet.
Hij sprak geanimeerd en opgewekt en de majoor kromp ineen.
Ik kromp ineen door zijn afstandelijkheid.
Ik kromp even in elkaar en ging snel verder.
Ik kromp in elkaar en voelde mijn hele lichaam verkrampen.
Ook deze keer kromp ik op de bank in elkaar van de pijn.
Ik kromp ontsteld ineen en toen verdween hij.
Ondanks haar stoere taal kromp ze ineen.
Ik kromp ineen en wachtte op een nieuwe storm.
Hij kromp inwendig ineen om wat dat zou kunnen betekenen.
Hij kromp in elkaar onder het gewicht van haar boosheid.

krimptkrompenkrimpendgekrompenkrimpende

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor kromp de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik kromp in een zin?
Wanneer gebruik ik kromp?
Hoe kan ik kromp het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor kromp?
Heb ik kromp goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 7 juli