KROMP

Definitie

  1. Kleiner in omvang worden
  2. (van wind) geleidelijk van richting veranderen, tegen de wijzers van de klok in
krompkrimptkrompenkrimpendgekrompenkrimpende

Voorbeeldzinnen

We hebben 104 voorbeeldzinnen gevonden voor kromp.

Ik kromp ineen en wachtte op een nieuwe storm.
Ik kromp even in elkaar en ging snel verder.
Het kind kromp schuw ineen onder zijn blik.
Ze kromp elke keer ineen als iemand haar aanstootte.
Ze kromp ineen toen iemand snerpend begon te fluiten.
Op de scans was duidelijk te zien hoe het hoofdje steeds verder kromp
Ik keek naar moeder en vanbinnen kromp alles samen.
Ik kromp ineen door zijn afstandelijkheid.
Hij kromp in elkaar en begon te hoesten.
Het jongetje kromp geschrokken in elkaar.
Ze kromp ineen en stak haar handen afwerend omhoog.
Ze had zijn stem herkend en kromp ineen.
Ze kromp een beetje ineen en hij liet haar haastig weer los.
Ze legde een hand tegen zijn wang en hij kromp in elkaar.
Hij hoorde de oogbal knappen en kromp ineen.
Het wezen kromp in elkaar toen ze hem passeerden.
Ze kromp ineen en ging op de grond liggen.
Weer kromp hij krijsend van de pijn ineen.
Ze glimlachte verbitterd en kromp weer ineen.
Hij liet zijn pen vallen en kromp ineen van de pijn.
Bij het ruiken van de zware cognaclucht kromp ik ineen.
Hij kromp ineen toen hij overeind ging zitten.
Hij deed een stap naar voren en ik kromp ineen.
Vorig jaar kromp de economie nog een half procent
De graaf kromp in elkaar toen ze hem met haar stok aanwees.
Hij wist dat het waar was en zijn hart kromp ineen.
De wind kromp naar het noordwesten en wakkerde aan.
Hij kromp ineen en keek haar verbijsterd aan.
Ze kromp ineen toen hij zijn hand naar haar kin bracht.
Nu kromp zijn hart ineen bij het horen van haar stem.
Hij hoorde de deur achter haar dichtvallen en kromp ineen.
Hij raakte zijn schouder aan en kromp in elkaar.
Ze kromp ineen en zag zijn mond grijnzend door de spleet.
Ze stond op en kromp slechts een beetje in elkaar.
Ze keek op het prijskaartje en kromp in elkaar.

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor kromp de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En dat de bovenstaande zinsverbanden u antwoord hebben gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik kromp in een zin?
Wanneer gebruik ik kromp?
Hoe kan ik kromp het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor kromp?
Heb ik kromp goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.8 miljoen voorbeeldzinnen en 170.000 woorden in onze database.