Het woord lang in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

langelangerlangstelangere
Zelfbeheersing was iets wat hij lang geleden al geleerd had.
Je hebt mijnheer al te lang op zijn wenken moeten bedienen.
Ik heb niet het geduld om lang stil te zitten.
Ik verwachtte niet dat ik zo lang zou wegblijven.
Nog niet erg lang geleden vond je het interessant.
Heb je eindelijk gekocht wat je al zo lang wilde?
Tergend lang stonden ze elkaar aan te kijken.
Een week lang zei hij dat tegen zichzelf.
We zullen de vracht zo lang mogelijk vasthouden.
Ik kon blijven slapen zo lang als ik wilde.
Het duurt niet lang of ik heb een taxi te pakken.
Zo licht en plezierig heb ik lang niet in mijn vel gezeten.
Dat ik hier zo lang mogelijk zit of dat ik er uit kom?
De koffie laat mij te lang op zich wachten.
Ik maak mezelf gek als ik hier te lang over nadenk.
Ik denk niet dat ik het hier nog lang uithoud.
De tuin was even breed als het huis en zeer lang.
Het lijkt onmogelijk hen als vreemdeling lang te boeien.
Een mens kon nog lang genoeg zijn rust vinden.
Hijzelf was waarschijnlijk al lang doorgelopen.
De dag was lang en het werk zwaar maar niet ongezellig.
Hij was bijna twee meter lang en mager als een lat.
Ze was bijna net zo lang en mager als haar broer.
De boot was aan dek ruim vijftien meter lang.
Wij hebben allebei lang genoeg geleefd om dat te weten!
Ze vroeg zich af hoe lang hij haar al observeerde.
Het is lang geleden dat ik naar zoiets ver
De tocht was lang genoeg om je van alles af te vragen.
Te lang stilzitten activeert rampdenken.
Voor hoeveel en hoe lang moet je bijspringen en helpen?
Ik heb haar twintig jaar lang genegeerd.
Ik weet niet hoe lang vingerafdrukken blijven zitten.
Ik heb lang getwijfeld of ik het zou doen.
Te lang om zo even over de telefoon te vertellen.
Daardoor wist hij dat de tolk lang niet alles vertaalde.

langelangerlangstelangere

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor lang de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik lang in een zin?
Wanneer gebruik ik lang?
Hoe kan ik lang het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor lang?
Heb ik lang goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 26 mei