Het woord liet in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

laatlietengelatenlatenlatend
Ze liet het gordijn los en kneep haar handen samen.
Waarom liet ze zich steeds door hem overrompelen?
Hij liep het trapje af en liet haar in verwarring achter.
Hij nam aan dat ze zijn woorden liet bezinken.
Hij liet haar een kamertje zien naast de grote salon.
Het lot was me gunstig gezind toen het hem liet sterven.
Het liet een doffe pijn in mijn hart achter.
Eén keer liet ze zomaar uit het niets bloemen verschijnen.
Ze liet mijn hand los en draaide zich om naar haar kastje.
Ik stak mijn vingers in elkaar en liet mijn kin erop rusten.
Ik liet mijn armen om zijn nek glijden en gaf hem een kus.
Ze kneep in mijn hand en liet hem toen los.
In een snelle flits liet hij zijn tanden zien.
Ze ademde in en liet de lucht weer ontsnappen.
Hij liet de reistas vallen en liep snel naar haar toe.
Daarom liet hij haar met een snel lachje los.
Hij liet haar lippen los en hield haar schouders vast.
Dat liet de keizer even koud als de stenen honden zelf.
Hij liet me weten dat haar hoger beroep is afgewezen.
Het meisje liet haar lantaarn rondschijnen.
Ze droeg een trui die haar schouders vrij liet.
De man nam een foto uit zijn zak en liet hem zien.
Wat uitgebloeid los liet verrotte terwijl het viel.
Hij bukte zich en liet het rooster ratelen.
Hij liet het maar zo en ging aan een tafeltje zitten.
Ze liep weg en liet de deur naar de trap open staan.
Hij liet het wiel langzaam ronddraaien maar vond niets.
Dat liet zich ook zo goed tweestemmig zingen.
Dat kreeg je als je de borrel liet staan.
Het had iets meeslepends dat ook mij niet onberoerd liet.
De stoel kraakte toen hij zich naast de piloot liet vallen.
Hij liet zich plat voorover op de bodem vallen.
Hij liet zich op zijn knieën naast de jongen vallen.
De machinist liet de kraan langzaam naar bakboord draaien.
De koppeling gierde toen de machinist het bed liet zakken.

laatlietengelatenlatenlatend

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor liet de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik liet in een zin?
Wanneer gebruik ik liet?
Hoe kan ik liet het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor liet?
Heb ik liet goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 5 juli