Het woord los in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

losselostelosjes
Een plukje haar hing los over haar wang.
Ze liet het gordijn los en kneep haar handen samen.
Toen maakte hij zich los en keek me aan.
Ze liet mijn hand los en draaide zich om naar haar kastje.
Grijze lokjes maakten zich los uit haar lange vlecht.
Ze kneep in mijn hand en liet hem toen los.
Het leek hem geen goed idee haar los te laten.
Daarom liet hij haar met een snel lachje los.
Hij liet haar lippen los en hield haar schouders vast.
Om die dingen los te krijgen duurde een eeuwigheid.
Ook gaap ik er een aantal keren luidruchtig op los.
Het kost moeite om mijn ogen ervan los te maken.
Het verkeer maakt vandaag minder paniekgevoelens bij me los.
Ik veins algehele wanhoop en wurm me van hem los.
Ze deed het zo los en natuurlijk dat het belachelijk werd.
Wat uitgebloeid los liet verrotte terwijl het viel.
Luid zijn naam roepend draaf ik er op los.
Hij knoopte zijn veter los en trok zijn schoen uit.
Het was duidelijk dat hij het touw niet los kreeg.
Hij kerfde er op los en voelde hoe ijzer op ijzer snerpte.
Hij rukte zich los en trok het pistool van achter zijn riem.
Na enkele ogenblikken liet ze het wapen los.
Ze bleven elkaar aankijken en een vonk schoot in hem los.
Een kreun scheurde zich uit de vrouw los.
Vooral tussen de assistenten wordt er lustig op los gekrikt.
Een stuk of twee lieten los en smolten zalig in zijn mond.
Hij gaf er een rukje aan en liet toen los.
Hij moest een beetje wrikken om het klepje los te krijgen.
Weer leek de steen een beetje los te zitten.
Voor het eerst stribbelt ze tegen en ze trekt haar arm los.
Onderwijl trachtte ze zich uit zijn greep los te rukken.
Hij wist immers dat zijn moeders handen nogal los zaten.
Een haarlok raakte van onder haar kanten kapje los.
Hij geeuwde en probeerde zijn schouders wat los te masseren.
Hij liet de man los en deed een stap naar achteren.

losselostelosjes

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor los de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik los in een zin?
Wanneer gebruik ik los?
Hoe kan ik los het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor los?
Heb ik los goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 7 juli