Het woord lot in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

lotenlootjelotjelootjes
We gaan ervandoor en laten haar aan haar lot over.
Het lot had het bevallige meisje op zijn pad gebracht.
Het lot was me gunstig gezind toen het hem liet sterven.
De wetenschap leek te suggereren dat het mijn lot was.
Nooit zou ze zich meer met haar lot kunnen verzoenen.
Uw lot maakt mij namelijk ernstig bezorgd.
Het lot heeft gewild dat u geen kinderen hebt.
Een speling van het lot die hij slecht kon duiden.
Ik durf niet naar het lot van haar zoon te vragen.
Die kon hij zo niet aan zijn lot overlaten.
Zo begon ik te accepteren wat het lot mij had toebedeeld.
Zelfs Fuyu verdiende een dergelijk lot niet.
Het was niet aan hem zijn eigen lot te kiezen.
Het lot lijkt mij niet direct gunstig gezind.
Het lot was onbarmhartig in zijn timing.
Wij laten de buitenposten niet aan hun lot over.
Zelfs in deze wereld ben ik het die mijn lot beheerst.
Ze voelde zich heel tevreden met haar lot.
Hij zag het als een lofzang op het leven en het lot.
Het lot van de mens staat aldus beschreven.
Hij is weggegaan en heeft ons aan ons lot overgelaten.
Hij stak zijn hand in de urn en gaf het lot aan de consul.
Het lot van de schipbreukelingen bleef onzeker.
We moeten nu alles aan het lot overlaten.
Ze kònden hem niet aan zijn lot overlaten.
Ze moest aannemen dat haar lot nu bezegeld was.
Het lot hield echter geen rekening met wensen van mensen.
We kunnen haar niet zomaar aan haar lot overlaten!
Hij is veel te bezorgd over het lot van zijn assistente.
Hij zou zijn lot in de handen van zijn advocaat leggen.
Zou hij beseffen dat ze zijn lot bezegeld had?
Het lot stond hier geen tegenstribbelen toe.
Het boek van het lot lag daar al vóór hem.
Niet teruggekomen om een gemeenschappelijk lot te delen.
Hij zegt dat er een nummer op dat lot staat.

lotenlootjelotjelootjes

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor lot de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik lot in een zin?
Wanneer gebruik ik lot?
Hoe kan ik lot het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor lot?
Heb ik lot goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 5 juli