LOT

Definitie

  1. Toevalskans of teken daarvan
  2. Noodlot, wat het toeval iemand toebedenkt
  3. Nieuw gegroeide tak aan een boom
lotlotenlootjelotjelootjes

Voorbeeldzinnen

We hebben 128 voorbeeldzinnen gevonden voor lot.

Ze vinden dat de grote grazers daar aan hun lot worden overgelaten
Uw lot maakt mij namelijk ernstig bezorgd.
Het lot van de mens staat aldus beschreven.
We kunnen dat mens toch niet aan haar lot overlaten?
Een woordvoerder van de kustwacht vreest voor hun lot
Die kon hij zo niet aan zijn lot overlaten.
Vervolgens werd ze aan haar lot overgelaten
Het lot was mij vriendelijk gezind en willigde mijn wens in.
Zelfs Fuyu verdiende een dergelijk lot niet.
Ze zwegen en leken te berusten in hun lot.
Over het lot van de overigen is niets bekend
Over zijn lot is op dit moment niets bekend
Over het lot van de pater is niets bekend
Over het lot van die hond is niets bekend
Op ieder lot staat een geldbedrag geschreven
In de plannen staat niets over het lot van president Assad
Het leek zijn lot om die vrouwen tegen te komen.
Had het lot hem een bondgenoot gestuurd?
Ik durf niet naar het lot van haar zoon te vragen.
Bij het annuleren van het lot is vervolgens iets fout gegaan
Het roept in ieder geval veel vragen op over hun lot terwijl ze vastzaten
Hij is veel te bezorgd over het lot van zijn assistente.
Zelfs de migranten die een status krijgen worden aan hun lot overgelaten
Ook heeft ze haar eigen politieke lot aan de stemming verbonden
Iedere bewoner met een lot wint een gekleurde fiets
En iets kunnen bijdragen aan het lot van huisdieren
Over het lot van Nxaha is nog geen beslissing genomen
Het lot van negentig mensen is nog onbekend
Hij zegt dat er een nummer op dat lot staat.
Het lot van de brandweermensen is onduidelijk
Ze werd dan toch niet aan haar lot overgelaten.
Ook hun lot was door liefde en verlies bepaald.
Ik had altijd gevochten om aan dat lot te ontsnappen.
Over het lot van de gijzelaars is nog veel onduidelijk
Hinte zei toen dat het lot in een plas was gevallen
lotlotenlootjelotjelootjes

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor lot de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En dat de bovenstaande zinsverbanden u antwoord hebben gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik lot in een zin?
Wanneer gebruik ik lot?
Hoe kan ik lot het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor lot?
Heb ik lot goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.8 miljoen voorbeeldzinnen en 170.000 woorden in onze database.