Het woord nam in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

nemenneemnamengenomenneemtnemenemend
Voorzichtig nam hij haar handen in de zijne.
Ze nam ook een hap en voelde hoe hij naar haar keek.
Hij nam aan dat ze zijn woorden liet bezinken.
Ze zette de beker rechtop en nam de lege kan mee.
Hij nam de tijd voor elke schets en elk schilderij.
Ik nam hem op en wiegde hem in mijn armen.
Hij nam zijn bril af en kneep in zijn neusbrug.
Die nam bloed af en een streptokokkenmonster.
Hij nam haar gezicht tussen zijn handen en kuste haar.
De man nam een foto uit zijn zak en liet hem zien.
Dogon ging op het bed liggen en nam het tablet.
Ik nam mij echter voor hier geen gehoor meer aan te geven.
Hij nam een gretige hap en brandde de mond.
De rivier nam hen mee en kreeg een modderkleur en stonk.
Het nam niet weg dat zijn aandrang vlug sterker werd.
Hij keek in zijn koffie en nam voorzichtig een slok.
Ten einde raad nam ze de ocarina eindelijk van hem over.
Flarden geroep die de wind mee naar boven nam.
Hij antwoordde niet eens maar nam een hap.
Ze nam het dienblad en begon de kopjes erop te stapelen.
Zodra ze op de benen stond dan nam ze toch een run.
Hij nam de godganse dag nog geen druppel valeriaan tot zich.
Hij rook aan de koffie voordat hij een slokje nam.
De bedrijfsleidster nam hem mee de trap op.
Hij nam gas terug toen de boeg omhoog kwam.
Hij nam de verantwoordelijkheid op zich.
Hij nam de instructies nog één keer met de schipper door.
Een vreselijke triestheid nam bezit van hem.
Geleidelijk nam de beklemming in zijn borst af.
De kennismaking nam meer dan een uur in beslag.
In het begin nam ik mijn wens niet serieus.
Ik nam altijd aan dat ze hoogleraar wilde worden.
Toen nam ze langzaam een zittende houding aan.
Voorlopig nam men een afwachtende houding aan.
Aandachtig nam hij haar door zijn brilleglazen op.

nemenneemnamengenomenneemtnemenemend

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor nam de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik nam in een zin?
Wanneer gebruik ik nam?
Hoe kan ik nam het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor nam?
Heb ik nam goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 8 augustus