NUTTIG

Definitie

  1. Van nut zijnde; van iets of iemand dat het een bijdrage levert aan het behalen van een doel
nuttignuttigenuttigsnuttigernuttigennuttigstenuttigst

Voorbeeldzinnen

We hebben 111 voorbeeldzinnen gevonden voor nuttig.

Het was altijd nuttig de aard van je tegenstander te kennen.
Het is nuttig om je antwoorden op te schrijven.
Toch had Hipelli zich af en toe zeer nuttig gemaakt.
Ze moet nuttig van haar tijd gebruik maken.
Het overgrote deel van de bacteriën is namelijk nuttig.
Het leek er nu op dat hij zich nuttig zou kunnen maken.
Of misschien omdat de spullen hem niet nuttig leken.
Begrijp je dan niet hoe nuttig hij voor mij zou zijn?
Hij werkte zich rot om zich nuttig te maken.
Zodat het echt nuttig is voor de hulpverlening
Ze vervangen de kruispunten van weleer en ze zijn nuttig.
Het leek me nuttig om hem ook uit te nodigen.
Nu is het aanzwellende geluid eerder storend dan nuttig.
Die waren volgens de politie erg nuttig bij het onderzoek
Hij kon zijn tijd beter nuttig besteden.
De vaardersvrouw zou op dit moment nuttig zijn geweest.
Ook kan het nuttig zijn voor het verbeteren van internationale betrekkingen
Deze dag kon toch nog wel eens nuttig blijken.
Hij gaf alleen zakelijk aan of iets nuttig was of niet.
Fabius zei dat de conferentie erg nuttig was en veel hoop geeft
Hij heeft zich tenminste nuttig gemaakt.
Voor een deel is dat nuttig en praktisch.
Zou zich nuttig kunnen maken in deze onderneming.
Het ritueel moest nuttig worden aangewend.
Zelfs een nuttig fantoom werkt echter niet altijd mee.
Het is belangrijk om nuttig te zijn in deze wereld.
Daarna deed ik nog harder mijn best om me nuttig te maken.
Het leek ons daarom nuttig ze te beschrijven.
Of heb je je nablijftijd nuttig gebruikt?
Hij wilde zo graag nuttig zijn voor zijn land.
Tot die tijd was hij nuttig voor de plannen van de koning.
Hij had er zelfs zeer nuttig gebruik van gemaakt.
Hij zou voor haar heel nuttig kunnen zijn.
Het is misschien nuttig als je bij hen in het veld bent.
Toen werd het een nuttig artikel gevonden

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor nuttig de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En dat de bovenstaande zinsverbanden u antwoord hebben gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik nuttig in een zin?
Wanneer gebruik ik nuttig?
Hoe kan ik nuttig het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor nuttig?
Heb ik nuttig goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.8 miljoen voorbeeldzinnen en 170.000 woorden in onze database.