Het woord ogen in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

oogoogjesoogje
Ze knipperde met haar ogen tegen het plotselinge licht.
Gebiologeerd keek hij naar haar grijze ogen.
ogen die regelrecht in zijn ziel leken te kijken.
Een ogenblik later sloeg ze haar
Hij had pure paniek in haar ogen gezien.
Ze beet op haar lip en haar ogen glinsterden.
Ze wilde met eigen ogen zien dat hij iemand anders was.
Ze keek hem recht in de ogen zonder een spoor van schaamte.
De blik in zijn ogen was te veelbetekenend geweest.
Direct kneep hij zijn ogen wantrouwig tot spleetjes.
Ik werd betoverd door haar blonde haren en lachende ogen.
Ze keek de kring rond en haar ogen bleven op mij rusten.
Toen hief ze haar hoofd op en keek me in de ogen.
Ik sloot mijn ogen en probeerde contact te maken.
Ze sloot haar ogen en bleef roerloos staan.
Ik opende mijn ogen en bevond me in mijn eigen kamer.
In zijn vaders ogen brandde schuldgevoel.
De blik in zijn donkere ogen werd nog donkerder.
Nu keek hij in haar ogen en zag de glinstering van tranen.
Ik laat me achterover op bed vallen en sluit mijn ogen.
Het kost moeite om mijn ogen ervan los te maken.
Ik knijp mijn ogen samen en voel dat ik begin te tollen.
In haar ogen zie ik mijn hoop bevestigd worden.
Ik schrik wakker en sluit direct mijn ogen weer.
Ik zie de twijfel in zijn ogen opdoemen.
Hij pakt mijn hand en kijkt me recht in mijn ogen.
Het antwoord op deze vraag staat in zijn ogen te lezen.
De jongen keek hem met boze blauwe ogen aan.
Hij voelde de tranen in zijn ogen komen.
De roestkleur brak het gele zand voor zijn betraande ogen.
Ik heb toch ogen in mijn hoofd om te zien dat het regent!
De man had de ogen gesloten en niemand durfde storen.
Ze kneep de ogen even stijf dicht en keek opnieuw.
Hij keek in de geelverschoten ogen onder hem.
De ogen van de piloot staarden leeg voor zich uit.

oogoogjesoogje

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor ogen de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik ogen in een zin?
Wanneer gebruik ik ogen?
Hoe kan ik ogen het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor ogen?
Heb ik ogen goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 5 juli