Het woord oprecht in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

oprechteoprechteroprechts
Hij leek oprecht geïnteresseerd in haar eenvoudige leven.
Hij probeerde zich oprecht in het onderwerp te verdiepen.
Ze probeert het oprecht maar het lukt haar niet.
De zorgelijke toon van de manager was oprecht.
Ik hoop oprecht dat het nog steeds van kracht is.
Het was zijn oprecht bezorgde toon die het hem deed.
Hij had oprecht geloofd dat dat opwindend kon zijn.
Hij was óf oprecht verbaasd óf een pathologische leugenaar.
Hij leek oprecht bezorgd om haar welzijn.
Hij toonde liefde en we voelden dat die oprecht was.
Op dat moment vergaf ik hem oprecht en waarachtig.
Hij glimlachte en het leek oprecht gemeend.
Hij kon niet oprecht geloven dat hij haar niets had gedaan.
Hij hoopte oprecht dat zijn nieuwe broer niet zou denken.
Het leed geen twijfel dat zijn angst oprecht en heftig was.
Hij keek haar oprecht verrast en verward aan.
Ze leek oprecht met de patiënten mee te leven.
Ze zag er prachtig uit en leek oprecht blij me te zien.
Hij dacht dat dit een oprecht gebaar was.
Het verbaasde me dat ze oprecht geloofde in wat ze deed.
Was dan alleen in boeken alles goed en eerlijk en oprecht?
Hiermee kan een man oprecht op een waardige vangst hopen.
Ze waren allemaal even hartelijk en oprecht.
Ze had oprecht verrast geleken toen hij belde.
Ze kwam tot de conclusie dat hij oprecht was.
Hij leek oprecht blij en omhelsde zijn opa.
Hij klonk zo oprecht dat ze hem gewoon wel moest geloven.
Ze scheen oprecht geïnteresseerd te zijn in ons verhaal.
Heel even voelde ze iets van oprecht medelijden.
Ze is er gelukkig en daar ben ik oprecht blij om.
Hij leek oprecht teleurgesteld toen het niet lukte.
Hij geloofde oprecht in de kracht van het gedrukte woord.
Ik had oprecht bewondering voor de Poes.
Op dat moment zag ze hoe oprecht zijn verlangen was.
Ik heb er oprecht spijt van mocht ik je hebben beledigd.

oprechteoprechteroprechts

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor oprecht de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik oprecht in een zin?
Wanneer gebruik ik oprecht?
Hoe kan ik oprecht het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor oprecht?
Heb ik oprecht goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 7 juli