Het woord paarden in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

paardpaardjepaardjes
Daar stonden hun paarden op hen te wachten.
Hij groette de man die naast een stel paarden stond.
Verse berensporen hadden de paarden schichtig gemaakt.
De paarden waren bijna binnen het bereik van de speren.
Dus moeten jullie tot deze paarden spreken!
Over deze vlakte hadden de paarden zich verspreid!
De paarden liepen in de richting van het dorp.
Dat gebeurt niet met paarden en zwaarden.
Vrouwen in flonkerende pakjes stonden op dravende paarden.
En de verwaarloosde paarden waren dus ook van hem?
We hebben alleen maar onze woonwagen en onze paarden nodig.
Ik heb de paarden gevoerd en ze dekens omgedaan.
Ze spoorden hun paarden aan sneller te gaan.
De hoeven van de paarden klepperden opgewekt.
Ze konden gemakkelijk met vier paarden naast elkaar rijden.
De paarden stonden klaar op het pleintje voor het huis.
Drie mannen op paarden kwamen over de vlakte naar hen toe.
Hij had gewoon op de juiste paarden gewed.
De geur van hooi en paarden was aangenaam en vertrouwd.
De mannen waren gewoon niet aan paarden gewend.
Ze liepen met lange stappen soepel naast de paarden mee.
Zwaarden flitsten en paarden steigerden of vielen.
Hij houdt exact bij welke paarden in vorm zijn en alles.
Hij wachtte er minstens al een uur op de paarden.
De mannen stuurden hun paarden naar voren.
De vier andere paarden bleven steeds verder achter.
Ze heeft geen paarden of escorte voor de reis besteld.
paarden snoven en hinnikten in het donker.
Hij kan paarden voor ons regelen en ons ernaartoe brengen.
De paarden begroeten elkaar alleen maar.
De twaalf zwarte paarden stonden rustig in de tuin.
De andere paarden zouden niet zo snel zijn.
De paarden wisten inderdaad waar ze heen moesten.
Ze hoopte dat de paarden alle bloemen opaten.
Daar kan hij bij de paarden en de ezels slapen.

paardpaardjepaardjes

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor paarden de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik paarden in een zin?
Wanneer gebruik ik paarden?
Hoe kan ik paarden het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor paarden?
Heb ik paarden goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 7 juli