Het woord plaatsgevonden in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

plaatsvindenplaatsvondplaatsvindtplaatsvonden
Had die verachtelijke daad maar nooit plaatsgevonden!
De seks had altijd bij háár thuis plaatsgevonden.
Officieel heeft dit gesprek nooit plaatsgevonden.
Het zag eruit alsof er een veldslag had plaatsgevonden.
Het decor was volmaakt en het drama had net plaatsgevonden.
Het was alsof er helemaal geen gesprek had plaatsgevonden.
Had die opmerkelijke ontmoeting werkelijk plaatsgevonden?
Hadden er nog meer ontmoetingen plaatsgevonden?
Het concert had de afgelopen week plaatsgevonden.
Ze zeiden dat er een bloedbad had plaatsgevonden.
Het gesprek had in de eetkamer plaatsgevonden.
Een kleine aardverschuiving heeft plaatsgevonden.
Toen hadden de etnische zuiveringen plaatsgevonden.
Inmiddels had er al één staatsgreep plaatsgevonden.
Dat gesprek had jaren geleden plaatsgevonden.
Ik wist al dat die inderdaad had plaatsgevonden.
We weten niet waar de moord heeft plaatsgevonden.
Dat feest had plaatsgevonden vóór het katholieke huwelijk.
En dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden.
Dat jarenlange harde werken had dus nooit plaatsgevonden.
Het leek alsof het gewoon niet had plaatsgevonden.
Zestien jaar geleden heeft die gebeurtenis plaatsgevonden.
Blijkbaar had er een worsteling plaatsgevonden.
Het leek wel of er een bloedbad had plaatsgevonden.
Hier heeft een snelle kleurwisseling plaatsgevonden.
Het leek erop of de seks helemaal niet had plaatsgevonden.
Ze bevestigde een moord die nooit had plaatsgevonden.
Het is alsof het allemaal nooit heeft plaatsgevonden.
Ze hadden honderden kilometers van elkaar plaatsgevonden.
Hier hadden veel meer moorden plaatsgevonden dan elders.
Het meeste had plaatsgevonden per telefoon.
Het leek alsof er nooit een revolutie had plaatsgevonden.
Had er ooit tevoren zoiets plaatsgevonden in New York?
Nu heeft dit gebeuren in jouw leven plaatsgevonden.
Had dat gesprek werkelijk plaatsgevonden?

plaatsvindenplaatsvondplaatsvindtplaatsvonden

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor plaatsgevonden de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik plaatsgevonden in een zin?
Wanneer gebruik ik plaatsgevonden?
Hoe kan ik plaatsgevonden het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor plaatsgevonden?
Heb ik plaatsgevonden goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 1 juli