Het woord plotseling in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

plotselingeplotselinger
plotseling keek ze de schemerige kamer rond.
Het woord schoot haar plotseling te binnen.
plotseling pakte hij haar kin met zijn vingertoppen vast.
plotseling sloeg hij met zijn vuist op de vensterbank.
plotseling word ik vanachter vastgegrepen.
plotseling weet ik wat me te doen staat.
En plotseling was er een grote verlegenheid tussen hen.
Ze luisterde niet eens en plotseling schrok hij zich lam.
Het laatste waarschuwingssein was plotseling afgekapt.
plotseling stopte ze en keek ons vragend aan.
En toen greep ze plotseling haar mocassins.
plotseling verloor hij de vaste grond onder zijn voeten.
plotseling begint de vader te kokhalzen.
plotseling hoorden ze het geblaf van een hond.
De brede oprijlaan baadde plotseling in een zee van licht.
plotseling was het of ze een schok kreeg.
plotseling boog hij zich vertrouwelijk naar haar over.
Nu acht u mij plotseling tot allerlei schanddaden in staat?
plotseling slaakte ze een kreet van schrik.
Hij boog zich plotseling belangstellend naar haar over.
plotseling bleef hij staan en snoof diep en gretig.
plotseling hoorde ik een licht kloppend geluid achter me.
plotseling raakte een hand mijn schouder aan.
Ook ik voelde me plotseling uitgeput en kon niet nadenken.
plotseling werd ik wakker en ik keek uit het raam.
plotseling borrelde de angst omhoog in mijn maagstreek.
plotseling waren de twee mensen simpelweg verdwenen.
plotseling voelde hij een stevige hand op zijn schouder.
plotseling laaide het vuur weer hoger op.
plotseling baadde de kantoorruimte in het volle licht.
plotseling begonnen zijn blauwe ogen te glanzen.
plotseling kwam een man het kantoor binnenstormen.
plotseling bracht hij met een schok zijn hoofd omhoog.
plotseling verscheen er een tweede gezicht in zijn blikveld.
plotseling rammelde er iemand aan de schuifdeur.

plotselingeplotselinger

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor plotseling de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik plotseling in een zin?
Wanneer gebruik ik plotseling?
Hoe kan ik plotseling het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor plotseling?
Heb ik plotseling goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 1 juli