Het woord schichtig in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

schichtigeschichtigerschichtigste
Ze gedroeg zich zo schichtig als een hert.
Verse berensporen hadden de paarden schichtig gemaakt.
De man keek schichtig van links naar rechts.
Het antwoord klonk veel te snel en te schichtig.
Ze was een schichtig mens van in de zeventig met haviksogen.
Bij laf hoort schichtig om je heen kijken.
Ze kijkt me schichtig aan en mompelt een groet.
Hij was schichtig en klaar om dadelijk te kunnen wegrennen.
Ze hield haar hoofd schuin en keek schichtig om zich heen.
Hij is schichtig en verbergt eindeloos veel rancune.
Ik keek opnieuw wat schichtig om me heen.
Hij zag hoe de page schrok en schichtig om zich heen keek.
Een paar tellen lang keek hij schichtig om zich heen.
Hij keek schichtig van de een naar de ander.
Ze leek op een ziek vogeltje hevig bibberend en schichtig.
Ze blikte alleen wat schichtig naar de beide rechercheurs.
Ze keken schichtig naar hem en begonnen weg te lopen.
Hij keek schichtig om zich heen en verliet haastig de cel.
Ze begon schichtig om zich heen te kijken.
Af en toe keken sommigen schichtig haar richting uit.
Het was een beest en het scharrelde schichtig rond.
Ze keek even schichtig om zich heen voordat ze knikte.
Hij deed niet schichtig en liep niet gebukt.
Hij vertraagt zijn pas en kijkt schichtig om zich heen.
Ze keek schichtig weg en ging snel weer zitten.
Hij keek schichtig om zich heen in de kerk.
Ondertussen schoten zijn ogen schichtig heen en weer.
Hij keek nog steeds schichtig naar links en naar rechts.
Deze twee deden net of hij een schichtig paard was.
Hierna keek hij ietwat schichtig om zich heen.
De kroegbaas keek schichtig om zich heen.
Het loensde schichtig naar de naderende schuit.
Het jongetje keek schichtig of hij gekeken had.
Hij tuurde onophoudelijk schichtig om zich heen.
Hij keek zo schichtig en hij had zulke eigenaardige ogen.

schichtigeschichtigerschichtigste

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor schichtig de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik schichtig in een zin?
Wanneer gebruik ik schichtig?
Hoe kan ik schichtig het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor schichtig?
Heb ik schichtig goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 23 oktober