VOORTKWAM

Definitie

  1. Ergens zijn oorsprong in vinden
voortkomenvoortgekomenvoortkwamvoortkomtvoortkwamen

Voorbeeldzinnen

We hebben 40 voorbeeldzinnen gevonden voor voortkwam.

Ook geen actie die voortkwam uit louter boosheid.
Ik kan er soms over peinzen waar haar gedrag uit voortkwam.
Het kind dat voortkwam uit hun moeizame gemeenschap evenmin.
Het was een smeekbede die voortkwam uit een intens lijden.
Ze wilde een baby die uit haar voortkwam.
Het was een beslissing die voortkwam uit schoonheid.
Ze had begrip voor het verdriet dat daaruit voortkwam.
Geen idee waar haar verdriet uit voortkwam.
Hij vroeg zich af waar zijn onbeheerst gedrag uit voortkwam.
Het was een geluid dat voortkwam uit angst.
Ze wist dat haar bui deels voortkwam uit slaapgebrek.
Hij zag dat haar reactie uit angst voortkwam.
Ze wist niet of dat uit bewondering of afkeer voortkwam.
Het was een onvoorbereide poging geweest die voortkwam uit frustratie.
Hij had in een impuls gebeld die voortkwam uit een opkomende woede.
Het meisje dacht dat zijn aarzeling uit verlegenheid voortkwam.
Hij stelde een logische vraag die voortkwam uit zijn politiejaren.
Zelfs geen beeld dat voortkwam uit haar eigen overactieve verbeelding.
Het artikel dat daaruit voortkwam zorgde voor de volgende opschudding.
Ik keek naar hem en vroeg me af waar hij uit voortkwam.
Ze moest doen alsof haar opwinding voortkwam uit iets anders.
Ze wist dat die korzeligheid alleen voortkwam uit bezorgdheid.
Het was een onvoorbereide poging geweest die voortkwam uit frustratie.
Hij had in een impuls gebeld die voortkwam uit een opkomende woede.
Het meisje dacht dat zijn aarzeling uit verlegenheid voortkwam.
Hij stelde een logische vraag die voortkwam uit zijn politiejaren.
Zelfs geen beeld dat voortkwam uit haar eigen overactieve verbeelding.
Het artikel dat daaruit voortkwam zorgde voor de volgende opschudding.
Ik keek naar hem en vroeg me af waar hij uit voortkwam.
Ze moest doen alsof haar opwinding voortkwam uit iets anders.
Ze wist dat die korzeligheid alleen voortkwam uit bezorgdheid.
Het was een onvoorbereide poging geweest die voortkwam uit frustratie.
Hij had in een impuls gebeld die voortkwam uit een opkomende woede.
Het meisje dacht dat zijn aarzeling uit verlegenheid voortkwam.
Hij stelde een logische vraag die voortkwam uit zijn politiejaren.

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor voortkwam de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En dat de bovenstaande zinsverbanden u antwoord hebben gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik voortkwam in een zin?
Wanneer gebruik ik voortkwam?
Hoe kan ik voortkwam het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor voortkwam?
Heb ik voortkwam goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.8 miljoen voorbeeldzinnen en 170.000 woorden in onze database.