Het woord waarde in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

waarden
Wie weet heeft ze iets van waarde bij zich.
Prestaties hebben niets met je waarde als mens te maken.
Weeg alle factoren naar waarde in deze moeilijke situatie.
Aan elke hartslag werd een exacte waarde gehecht.
Ik hecht dus niet te veel waarde aan mijn verliefdheid.
Het is niet wegens de waarde van het kledingstuk.
Wat was de werkelijke waarde van al zijn zegeningen?
Onmiddellijk wist hij de maker ervan op waarde te schatten.
Beide zijn voor hem van de grootst mogelijke waarde.
De kerk als een vaste en blijvende waarde.
Zelfs toen wisten ze dat het van grote waarde was.
Dat had ontegenzeglijk compenserende waarde.
De waarde van de nieuwe verfstof stond echter buiten kijf.
Ze probeert een waarde aan mijn vraag te hechten.
Het is onmogelijk je broeders waarde te overschatten.
Het ego verleent alleen waarde aan wat het neemt.
De autoriteiten lieten weten dat dit geen enkele waarde had.
De waarde van gesprekstherapie is echter dubieus te noemen.
Ze zal de waarde van haar gaven nooit onderschatten.
Nu is hun waarde eigenlijk alleen nog van ceremoniële aard.
Zelfs de brokstukken hebben voor haar emotionele waarde.
Het wordt een reis van grote wetenschappelijke waarde!
Ze zei dat ze sentimentele waarde voor haar hadden.
Ze hadden geen idee van hun doel of waarde.
Ze hechten waarde aan al haar voorspellingen.
Zo weten ze dat hun papiergeld van blijvende waarde is.
Het waren schilderijen van enorme waarde.
Hij zou toch van grote waarde voor hen zijn?
Pharmaceut stijgen nog steeds in waarde.
Hij lijkt de waarde van respect nog niet ingezien te hebben.
Hierin zou je je waarde voor ons kunnen bewijzen.
Had ze iets van waarde in het huisje verborgen?
En de waarde van een schilderij stijgt met de jaren.
Een man als hij zou haar nooit naar waarde schatten.
Dit is de waarde waarvan je meent dat vrede jou beroven wil.

waarden

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor waarde de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik waarde in een zin?
Wanneer gebruik ik waarde?
Hoe kan ik waarde het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor waarde?
Heb ik waarde goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 5 juli