Het woord dankbaar in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

dankbaredankbaarderdankbaarst
Ik ben u erg dankbaar voor alles wat u voor me hebt gedaan.
U heb erg veel voor me gedaan en ik ben u echt dankbaar.
Ik zou je dankbaar zijn als je je advocaat morgen belde.
De stam was dankbaar dat het warmer werd.
De onderliggende partij maakte er dankbaar gebruik van.
Ik ben je dankbaar dat je haar zoveel geluk hebt geschonken.
Ze knikte de man naast haar dankbaar toe.
Ik ben echt erg dankbaar dat u mij hebt gebeld.
De begrafenisondernemer keek hem dankbaar aan.
Ik ben dankbaar voor uw vriendelijke woorden.
Daarvoor ben ik mijn vrienden en mijn familie erg dankbaar!
Ik vond dat we veel hadden om dankbaar voor te zijn.
Het was allemaal dankbaar gemakkelijk geweest.
Af en toe keek het dier dankbaar naar de klas.
Ze waren ons dankbaar en zouden het pandje bewaken.
De rechercheurs waren hem hier natuurlijk erg dankbaar voor.
De broers hadden ook dankbaar misbruik gemaakt hiervan.
De man is niet jong meer en duidelijk dankbaar voor de hulp.
De hond draaide een rondje en ging dankbaar liggen.
Ze glimlachte dankbaar en boog haar hoofd.
We zijn dankbaar dat u ons onderdak hebt verleend.
Ze zou zich berouwvol en dankbaar tonen.
Hij keek dankbaar omhoog naar de blauwe hemel.
Ze zou dankbaar moeten zijn voor het leven.
Wees dankbaar dat Ze niet verder zijn gegaan!
Ze heeft een stapel folders voor me die ik dankbaar aanneem.
We zijn dankbaar voor elke dag die hij nog bij ons is.
We moeten dankbaar zijn dat ze daartoe bereid zijn.
Uiteindelijk had ze alle reden om dankbaar te zijn.
Nu was ze dankbaar dat de batterijen het begeven hadden.
Ze verwachten echt dat je ze nog dankbaar bent ook.
Zo dankbaar was ik dat ze gekomen waren.
Had je nu werkelijk gedacht dat hij je dankbaar zou zijn?
Hij keek dankbaar terug op een zinvol en levenslustig leven.
Hij vond dat ik daar onvoldoende dankbaar voor was geweest.

dankbaredankbaarderdankbaarst

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor dankbaar de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik dankbaar in een zin?
Wanneer gebruik ik dankbaar?
Hoe kan ik dankbaar het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor dankbaar?
Heb ik dankbaar goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 1 juli