DANKBARE

Definitie

  1. Erkentelijk voor ontvangen hulp
  2. Bereid aangeboden hulp te aanvaarden
  3. (van zaken) de moeite lonend
dankbaardankbaredankbaarderdankbaarst

Voorbeeldzinnen

We hebben 81 voorbeeldzinnen gevonden voor dankbare.

Ze voerde het stukje aan de dankbare hazewind.
Ons land is helaas een dankbare bodem voor mensenhandel.
Ze trok een dankbare grimas en liep naar de deur.
Het was een dankbare dag voor spreekwoorden.
Geduld en nog een paar dankbare patiënten.
Hij glimlachte breed en keek haar met dankbare ogen aan.
Het is een lange stilte en een dankbare.
Ik was overweldigd door zoveel dankbare opgewektheid.
Hij is een dankbare leerling die graag iets van je aanneemt.
Hij ontving daarvoor een dankbare glimlach.
Ze zouden hem vermorzelen uit dankbare bewondering.
Ze zond hem zelfs een dankbare blik toe.
Ze keek hem met een dankbare glimlach aan.
Ze haalde diep adem en gaf hem een dankbare glimlach.
Hij trekt mijn schoenen uit en ik slaak een dankbare zucht.
Ik schonk haar een dankbare blik en ging zitten.
Hij kreeg daarvoor een dankbare blik van de man.
Hij wierp haar een dankbare blik toe en nam een korte teug.
De dankbare blik in hun ogen deed haar goed.
Ook ben je een dankbare bron voor persiflages en satire.
Hij voelde alleen de vruchtbaarheid van de dankbare grond.
Voor die dankbare blik zijn geen woorden.
Ze konden wel eens een dankbare prooi zijn.
Ze wierp Bina een dankbare glimlach toe.
Ze keek omhoog met een snelle dankbare blik.
Geen dankbare of onderdanige negertjes meer.
Ze hoestte weer en wierp hem een dankbare blik toe.
Hij keek me met een dankbare glimlach aan.
Ik denk er daarom in dankbare herinnering aan terug.
De bejaarden van nu zijn nog van een dankbare generatie.
Beide mannen in corduroy wierpen een dankbare blik op mij.
Ik oogstte weer een dankbare blik van de mannen in corduroy.
Ze wierp een dankbare blik op haar vader.
Hij schonk haar een dankbare glimlach terug.
De verpleegster wierp hem een dankbare blik toe.

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor dankbare de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En dat de bovenstaande zinsverbanden u antwoord hebben gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik dankbare in een zin?
Wanneer gebruik ik dankbare?
Hoe kan ik dankbare het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor dankbare?
Heb ik dankbare goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.8 miljoen voorbeeldzinnen en 170.000 woorden in onze database.