ERGSTE

Definitie

  1. Verschrikkelijk, deerniswekkend, hevig, bar, heftig
  2. In hoge mate, zeer, danig, heel
  3. Het bewust zijn van iets
ergergsergerergsteergstergersergeergere

Voorbeeldzinnen

We hebben 116 voorbeeldzinnen gevonden voor ergste.

Het ergste was het dan als je naar boven moest.
Deze val was de ergste die hij ooit had meegemaakt.
Het was de ergste nucleaire crisis sinds de ramp in Tsjernobyl
Wat is het ergste dat zou kunnen gebeuren?
Ik vrees het ergste en begin aan het onderzoek.
Het ergste is nog wel dat alle moeite voor niets is.
Afgaande op de peilingen moet Obama het ergste vrezen
En het ergste was dat het schaap drachtig was.
Toch bereiden de autoriteiten zich voor op het ergste
Toen dat gebeurde kon hij de ergste vergeten.
Het gaat om de ergste maritieme ramp in de Europese wateren
Hij was gewoon een bullebak van de ergste soort.
Uiteindelijk zette hij het ergste van zich af.
Een paar ogenblikken had hij het ergste gevreesd.
Op een bepaald moment dachten we we het ergste achter de rug te hebben
Het ergste van dit gesprek was dat ze het begreep.
Het ergste stonk het in het trappenhuis.
Dit was erger dan de ergste nachtmerrie.
Toen werden mijn ergste vermoedens bevestigd.
Aan het einde van de middag was de ergste overlast voorbij
Ze noemde dat later de ergste dag van haar leven
Ze was het ergste wat hem ooit was overkomen.
In het ergste geval kan het zich uiten in kanker
De ergste hitte was verdreven door een koele bries.
Dit was zonder twijfel het ergste deel van de baan.
Het was de ergste uitbarsting van geweld in Burundi in lange tijd
Het ergste was dat ze steeds talrijker werden.
Ik wist toen dat ook het ergste waar was.
Het ergste is dat ze niet de enigen zijn.
Die werknemers werden gestraft of in het ergste geval ontslagen
In het ergste geval kan de school worden gesloten
Ze probeerde niet meteen aan het ergste te denken.
Ik vind het het ergste wat je als kind overkomen kan.
Hier was de ergste bomschade die hij tot nu toe had gezien.
Het is ongeveer het ergste wat je gezegd kan worden.

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor ergste de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En dat de bovenstaande zinsverbanden u antwoord hebben gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik ergste in een zin?
Wanneer gebruik ik ergste?
Hoe kan ik ergste het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor ergste?
Heb ik ergste goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.8 miljoen voorbeeldzinnen en 170.000 woorden in onze database.