Het woord papier in zinsverband

Wij hebben 100 voorbeeldzinnen gevonden voor het woord waar u op gezocht hebt.

papiertjepapiertjes
Hij gebaarde naar de vellen papier die op haar schoot lagen.
Ik draaide met bonkend hart het papier om.
Ze knikte snel en keek weer op haar papier.
De postbode had een pakket in wit papier omhoog gestoken.
Hij had de gegevens op een velletje papier genoteerd.
Daarin bewaarde hij tonnen en tonnen papier.
Zowel het bureau als de tafel lag vol met stapels papier.
Behoedzaam haalde ze een velletje papier uit de envelop.
Het hele verhaal staat nu immers op papier.
Ik zette de pen op papier en maakte zijn krullen na.
Vegen over nat papier leidt tot een totale chaos.
Op een wit vel papier had men je schaduw gelijmd.
In mijn zak brandde het papier dat ik had buitgemaakt.
De bloemen stonden nog in papier gewikkeld.
Hij heeft ook geen papier hoeven tekenen.
Hij heeft zoals gewoonlijk met zijn stukken papier gespeeld.
De oude heer raadpleegt een van zijn stukken papier.
De oude heer moet met zijn stukken papier spelen.
Ze snoof en sloeg het papier voor de dienst open.
Zet in de tussentijd je plan in hoofdlijnen op papier.
Op het tweede papier staan zijn bevindingen.
Ze staat al klaar met papier en een pen.
Echte veranderingen kwamen niet van papier.
De rest van de inhoud is ingepakt in dun papier.
Op een schoon vel papier begon hij te schrijven.
Hij haalde een stuk papier uit zijn zak.
Hier en daar speelde een vlek licht op een blad papier.
Hij leunde achterover en richtte zijn ogen op het papier.
In mijn andere hand omklem ik een dot doorweekt papier.
Ik zag dat hij een stijf opgerold vel papier bevatte.
Ze zullen jullie alleen al vanwege dit papier willen doden.
Ze griste een papier van het stapeltje voor haar.
Hij vouwde het papier weer op en liet het verdwijnen.
Uit haar handen viel een opgerold stukje papier op de grond.
Ze staarde somber naar het blanke vel papier voor zich.

papiertjepapiertjes

Zinsverbanden.nl hoopt dat u met de zinnen voor papier de juiste grammatica, het juiste gebruik en goeie ideeën hebt gekregen. En hebben de bovenstaande zinsverbanden u antwoord gegeven op de volgende vragen:

Hoe gebruik ik papier in een zin?
Wanneer gebruik ik papier?
Hoe kan ik papier het beste gebruiken?
Welke woorden gebruik ik vaak als context voor papier?
Heb ik papier goed geschreven?

Wij proberen zo compleet mogelijk te zijn en voor alle woorden die wij in onze database hebben in ieder geval een paar zinnen te hebben. Wij voegen regelmatig nieuwe zinnen toe aan onze database. Op het moment hebben wij 1.7 miljoen zinnen en 170.000 woorden in onze database.

Uitgelichte woorden voor 1 juli